3.A

Anglický jazyk + poslech

 

ÚKOLY 24. týden

Dobrý den,

děkuji těm, kteří mi odevzdali materiály ke kontrole.

V posledním červnovém týdnu (26. týden) bych si vybrala pracovní sešity z českého jazyka (velký a malý pracovní sešit, nové písanky, čtení s porozuměním). Prosím tedy děti, aby dále svědomitě pracovaly, aby mi mohly pracovní sešity odevzdat řádně vyplněné.

 

 

1.ČJ

Každý den si opakujte řady vyjmenovaných slov.

 

2. velký PS s.49/6, 7

 

3.malý PS

s. 21/ 2 c, d

s. 24/ a, b

 

4.Učebnice

s. 116 – ústně celá strana

Zapište si do sešitu:

Přídavná jména

  • říkají, jaké vlastnosti mají podstatná jména
  • např. malý, kulatý …
  • ptáme se na ně otázkami: Jaký? (Jaká? Jaké?), Který ? (Která? Které ?) Čí ?

 

Velký pracovní sešit s. 71 celá

s. 56 celá

 

5.Nová písanka s. 5, 6

 

6. Čtení s porozuměním – s. 52 - 53

 

7. Matematika – učebnice.

Učebnice 3. Díl

s. 10/ 17, s. 12/22, s. 13/29 – první sloupec vždy ústně, druhý do sešitu

s.10/19 – ústně

s. 13/32 – do sešitu

Procvičujte dělení se zbytkem:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/dele_zbytek1.htm

 

8. geometrie

Učebnice s. 56 okopírujte – zvětšení 125 % a vypracujte

 

9. Prvouka

Přečtěte si s. 59 – 61

Projekt: Nakreslete na čtvrtku živočichy, popište je a pojmenujte.

Jednoho zástupce býložravců, masožravců, hmyzožravců a všežravců.

Například: Nakreslím zajíčka a k němu napíši – Zajíc polní – býložravec atd. Celkem budete mít nakresleny a popsány minimálně čtyři živočichy.

Procvičte si:

https://skolakov.eu/prvouka-3-trida/savci

 

Pokud máte jakékoliv připomínky či dotazy, ráda zodpovím přes Školu online nebo mailem na adrese matu@zsvelesin.cz. Pokud by děti potřebovaly konzultaci, můžeme si domluvit schůzku na Skypu.

Děkuji. S pozdravem J. Matuchová tř.uč.