Přírodověda

Přírodověda V. B, 8. 6.- 12. 6.

Ahoj, děti. Dnes bychom měli pokračovat učivem o průběhu lidského života.

Lidský život začíná narozením nového člověka. Tomuto období říkáme dětství. Malý človíček se hned po narození nazývá novorozenec. Protože saje mateřské mléko (maminka ho kojí), říkáme mu kojenec. Když povyroste, začne se okolo 1 roku života batolit, říkáme mu batole. V době, kdy chodí do mateřské školky, je předškolák. Ve škole na 1. stupni se člověk nachází v období mladšího školního věku, na 2. stupni-  staršího školního věku. Od 15 do 18 let se jedná o období dospívání, od 18 let je to dospělost a po 60 letech věku se jedná o stáří.

  1. Dobře si přečtěte text v učebnici na str. 66-67, nezapomeň na obrázky a na zajímavost.
  • Na str. 66 dole je oranžový rámeček. Dobře si ho pročtěte a pokuste se diskutovat o těchto otázkách doma s rodiči, ve škole se spolužáky a vyučující.
  • Na str. 67 jsou 2 růžové rámečky. Dokážete na otázky v nich podle pravdy odpovědět? :)
  1. Pro zopakování včerejší látky jsem připravila jednoduchý pracovní list

(PL 1). Vše si ještě jednou pročtěte, doplňte podle pokynů, rozstřihněte a můžete jako zápis vlepit do sešitu, či uložit k ostatním pracovním listům z přírodovědy.

A teď si vezměte učebnici a přečtěte si stranu 68. Dozvíte se, čím jsou charakteristické některé etapy lidského života, o kterých jsem vás informovala již včera.

 

Hezké dny.