Fyzika

6. ročník – fyzika od 5. 6. – 12. 6. 2020

 

Výsledky převodů:

fyzika od 29. 5. – 5. 6. [750 N, 5 N, 10 N, 15000 N]

1) Vypočítej tíhovou sílu FG = m * g (máme v sešitě), kterou tyto tělesa působí na zem (pozor – nejdříve převést na základní jednotky!):

člověk o hmotnosti 0,65 q

kniha o hmotnosti 20 dag

židle o hmotnosti 1500 g

automobil o hmotnosti 2 t

 

2) Opakování již probraných celků (Veličiny a jejich měření, Vlastnosti látek, Magnetismus + nové učivo – Magnetické vlastnosti elektrického proudu)

3) Do školního sešitu nový nadpis: Elektromagnet str. 111

- do školního sešitu napsat nadpis, přečíst, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 112, dále na str. 112 nakreslit schéma zvonku

 

4) Výsledky prac. sešit str. 27 / 1, 2, 3 [tepelná roztažnost látek – dráty, silnice a koleje se natahují nejvíce v létě, proto mezi betonovými bloky a kolejemi musí být tzv. dilatační mezera]

5) Pracovní sešit str. 48 / 9

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=hAPWEach9uM

https://www.youtube.com/watch?v=o2YPaNhMQ2g

https://www.youtube.com/watch?v=3jXRZMuyjnQ

Kontrola sešitů (domácí příprava) proběhne nejpozději na začátku dalšího školního roku v (září 2020).

Na další školní rok na fyziku: nový sešit 465 + trojúhelník s ryskou!

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný