Český jazyk

Český jazyk pro 6.r. od 8. – 12.6.

  1. Vypracuj z učebnice s.76/cv.5 –do ŠS vypiš pouze příslovečná určení a urči druh. Nejdřív si najdi přísudek a vhodně se zeptej /PUM, PUČ, PUZ/.
    např: Podél řekyPum, zvolnaPuz,….
  2. Přečti si rámečky na s. 79, 80, 82 a 84. Rámeček na s. 82 a 84 přepiš do ŠS. Budeme potřebovat v září.
  3. Vypracuj (uč. s. 82/cv.1) – pravopisné cvičení přepiš  a jednotlivé věty graficky znázorni. Podívej se do PL 1, máš tady vzor.
  4. Učebnice s. 84/cv.2 – přepiš do sešitu, podtrhni přísudky a napiš, zda se jedná o větu jednoduchou či souvětí. U souvětí urči počet vět. Opět  pokračuj podle vzoru na PL1.

 

Tento týden je to vše. Nemusíte nic posílat, je to dobrovolné. Hlavně si cvičení zkuste, budeme je kontrolovat v příštím školním roce. V září zopakujeme ana látku navážemě. Pokud přijdete na konzultace, přineste s sebou všechny úkoly, které jste vypracovali během samostudia.

Příště se velmi informativně seznámíme s větami hlavními a vedlejšími .

 

Mějte se pěkně, už se řítíme do finále! Pěkný víkend.