Dějepis

Nástup Habsburků na český trůn

 

Pusťte si video z následující stránky:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/nastup-habsburku-na-cesky-trun-v-roce-1526-5e441a72f2ae77328d0a6cee

 

Připomeňte si starší látku Jagellonci v Čechách a přečtěte si v učebnici stránku 128 až 129.

 

Odpovězte na následující otázky:

Kvůli jaké události české země přišli v roce 1526 o krále?

Díky jakým slibům se dostal Ferdinand I. na český trůn?

Ferdinand prosazoval především katolickou víru, ale v českých zemích mohli lidé vyznávat náboženství dvě. Jaký zákon z dob husitství toto privilegium povoloval?

V roce 1547 Ferdinand I. válčil po boku svého bratra Karla V. (španělského krále a císaře) proti protestantům v německých zemích. Češi mu však odepřeli poslušnost. Který ze tří stavů potrestal po tomto odboji nejvíce?

Co byla česká konfese a který panovník ji ústně přislíbil?

 

Pusťte si následující video:

 

https://edu.ceskatelevize.cz/milovnik-umeni-rudolf-ii-5e441f30d76ace2c451de1f8

 

Odpovězte na otázky:

 

Jaké město si zvolil císař Rudolf II. za své hlavní?

Jaké dva největší koníčky měl císař Rudolf II?

Jak se jmenovala manželka Rudolfa II?

 

Přečtěte si stránky 130 a 131 v učebnici a zjistěte, proč získali české země tzv. Rudolfův majestát. Co tato listina pro Čechy znamenala?