Fyzika

7. ročník – fyzika od 5. 6. – 12. 6. 2020

Výsledky:

fyzika od 29. 5. – 5. 6. [503,3 m/s = 1812 km/h]

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1.  Vypočítej tlak na sníh, který vytváří jezdec na snowboardu s celkovou hmotností 60 kg a s plochou 2500 cm2.

 

2) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Přetlak, podtlak, vakuum) + Archimédův a Pascalův zákon (definice) – bude se zkoušet v 8. třídě!

3) Učebnice: (Zobrazení předmětů čočkami – přeskočit) str. 120 – 121 Oko (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 121, dále nakreslit str. 120 nahoře obrázek oka + str. 121 čtyři obrázky (vady oka a jeho korekce)

4) Výsledky úkolů v pracovním sešitě str. 54 / 3 [newton, brzda, mili, zrcadlo, dráha]

5) Pracovní sešit str. 56 / 5

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=JmeJfxXU0Ko

https://www.youtube.com/watch?v=owaNGb7nwTY

https://www.youtube.com/watch?v=GKnJV2ZSRqg

https://www.youtube.com/watch?v=XyzvnARS4G8

 

Kontrola sešitů (domácí příprava) proběhne nejpozději na začátku dalšího školního roku v (září 2020).

Na další školní rok na fyziku: nový sešit 465 + trojúhelník s ryskou!

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný