Matematika

8. 6. – 12. 6.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava XI

 

Cvičný test 6 – Opakování

1) str. 231 cv. 8  Vyhodilo se 40 kg brambor.

2) str. 240 cv. 6  Strom je vysoký 13,8 m.

3) str. 242 cv. 14  a) ½  b) 7/4 = 1 ¾   c) – 38/15 = - 2 a 8/15  d) 9/4 = 2 ¼

4) str. 242 cv. 15  Morava měří 350 km.

 

Počítání procent trojčlenkou

PS 3 str. 224 cv. 1. 1450 knih  cv. 2. 65,25 kg     str. 225 cv. 6. 4875 ha

str. 226 cv. 9. o 200 m  cv. 10. 150  cv. 11. 442,5 kg  cv. 12. 25 %

 

Cvičný test 7 – Procenta

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 12. 6. Výsledky testu budou v další přípravě. Tento test je poslední. Pokud budeš chtít využít dobrovolnou výuku formou konzultací od 11.6. do 19.6., přines mi na tuto konzultaci školní a pracovní sešity s vypracovanými úkoly zadanými v přípravách.

PS 3 str. 234

 

Opakování a procvičování PS 3

Převody jednotek str. 201 cv. 10

Objem a povrch hranolu str. 200 cv. 5      str. 201 cv. 8, 9

Početní operace s celými čísly str. 239 cv. 1, 2

 

Nová látka

 

Promile

V učebnici 2 si přečti na str. 70 úlohu A a rámeček. Rámeček si opiš do školního sešitu.

Jedno procento je jedna setina z daného základu, 1 promile je 1 tisícina z daného základu.

Do školního sešitu vypočítej příklady z pracovního listu a zkontroluj si řešení:

https://zsslapanice.cz/STUD_MAT/DUMY/Matematika/7.%20ro%c4%8dn%c3%adk/VY_42_INOVACE_Ja_02-29_Ma-7.pdf