Matematika

8. 6. – 12. 6.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava XI

 

Cvičný test 6 – Řešení lineárních rovnic

1. x = 5  L = P = - 16      2. Rovnice má nekonečně mnoho řešení       3. Rovnice nemá řešení

4. x = 10 L = P = 79

 

Rovnice se zlomky PS 2

str. 145 cv. 5. a) nemá řešení  b) 1 (1)  c) 5 (3)  d) 1 (5/6)  e) nekonečně mnoho řešení  f) 1 (0)

str. 147 a) – 8 (3)  b) 10 (1)  c) 5 (20)  d) 7 (3)  e) 2 (-4/3)  f) nekonečně mnoho řešení 

g) – 14 (13/2) 

 

Jednoduché slovní úlohy řešené rovnicemi

1. První den ušli 30 km, druhý den 20 km a třetí den 15 km.  2. Ve druhé krabici je 60 kostek.

3. V sadu je 34 hrušní.  4. Zahradník vysázel první den 165 sazenic.

 

Cvičný test 7 – Rovnice se zlomky

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 12. 6. Výsledky testu budou v další přípravě. Tento test je poslední. Pokud budeš chtít využít dobrovolnou výuku formou konzultací od 11.6. do 19.6., přines mi na tuto konzultaci školní a pracovní sešity s vypracovanými úkoly zadanými v přípravách.

Řeš rovnice a proveď zkoušku. Ve zkoušce se dosazuje do zadání se zlomky.

1) PS 2 str. 164 cv. 6 a, b

2) PS 2 str. 166 cv. 13 a, b

 

Opakování a procvičování

 

1. Slovní úlohy řešené rovnicemi

Na procvičení jsem vybrala dva druhy slovních úloh – lehčí a těžší z PS 2. Každý si vybere, co zvládne.

Lehčí: str. 148 cv. 1,3       str 149 cv. 5    str. 152 cv. 16

Těžší: str. 148 cv. 2     str. 149 cv. 7     str. 150 cv. 11

 

2. Úpravy výrazů PS 3

str. 242 všechny úlohy

 

Nová látka

 

Slovní úlohy řešené rovnicemi: typ celkem = x

Tento typ slovních úloh si vysvětlíme na úloze 3 v pracovním sešitě 2 str. 155. Protože se mi v přípravě nezobrazují zlomky, budu místo zlomkové čáry používat lomítko.

Zápis:   hrušně…    ………..1/4 x

             švestky…………….2/5x    - nesmíme zapomínat psát za zlomek x, byly by to jen

                                                           2/5 jednoho stromu                                                    

             jabloně…………….70       - tady ale za 70 x napsat nesmíme, bylo by to 70 sadů

             celkem………………x      - sestavíme rovnici

             1/4x + 2/5x + 70 = x          -  celou rovnici vynásobíme dvaceti

                5x + 8x + 1400 = 20x      - dořešíme rovnici a vyjde nám

                                       x = 200

V sadu roste 200 stromů.

Podle vzorové úlohy vypočítej na str. 155 cv.4,  str. 156 cv. 5

 

Slovní úlohy s procenty řešené rovnicemi

Připomínám, že procenta jsou setiny: 1 % = 0,01       5 % = 0,05      158 % = 1,58 

Vzorová úloha:

Dana a Hana měly dohromady 560 Kč. Dana měla o 24 % více než Hana.  Kolik Kč měla Dana?

Zápis:      Dana…………..1,24x        - Dana měla 124 % Hany, Hana měla 100 %

                Hana…………….1x          - číslo 1 před x psát nemusíme

                dohromady……560 Kč.     – sestavíme rovnici

        1,24x + 1x = 560

                 2,24x = 560

                        x = 250 Kč     -  vypočítala jsem Hanu, Dana:  1,24 . 250 = 310 Kč

Dana měla 310 Kč.

Podle vzorové úlohy vypočítej v PS 2 na str. 151 cv. 13       str. 156 cv. 6, 7    str. 157 cv. 8, 9