Zeměpis

8.A Zeměpis

1.)Tento týden budete mít na práci další kapitoly z ČR. Máte je v naskenovaných materiálech. Opět si udělejte poznámky do svých sešitů.

2.)Dále máte v příloze naskenovaný  pracovní list,  který se týká dřívější látky. V rámci opakovaní jej vypracujte a vložte do sešitů.

3.)Nadále pokračujete v opakování orientace, která byla zadána dříve, plus zkusíte orientaci měst ze stejných internetových stránek.

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy-ceska-mesta-1-uroven/1544