Český jazyk

ČESKÝ JAZYK 8. A, B – 24. týden, Kučerová

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

PS 42/2 a) Např.: …až přijdou těžké mrazy. …aby zhlédli oblíbenou komedii. …že uvidím kamaráda z dětství.

PS 42/2 b) Např.: …ale bylo takové vedro, … / …neboť se stal již tradicí. / …ale málo kdo věděl, …

PS 42/3: modré - podřadné, zelené - souřadné, růžové - souřadné, oranžové - podřadné, fialové - souřadné

 

MLUVNICE

 

8. června

 

Dnes zahájíme pravopisným cvičením v uč. 80/7 a). Opravená souvětí pište k dnešnímu datu do sešitu, pozor na čárky (žáci s úlevami první čtyři souvětí).

            Po pravopisné rozcvičce navážeme na úkol z 25. května, kdy jste doplňovali spojovací výrazy do souvětí s učebnicí 86/2. Cvičení je přepsané do sešitu, spojovací výrazy jsou podtržené a určené coby slovní druh. Použijeme je do dnešního zápisu do sešitu:

 

SPOJOVACÍ VÝRAZY

 

 1. SPOJKY (a, ale, … + doplňte další příklady z 86/2)
 2. VZTAŽNÁ ZÁJMENA (kdo, co, … + doplňte další příklady z 86/2)
 3. VZTAŽNÁ PŘÍSLOVCE (kde, kdy, … + doplňte další příklady z 86/2)

 

SPOJKY

 1. SOUŘADÍCÍ (spojují souřadně spojené věty): A, NEBO, DOKONCE, ČI, ALE, NEBOŤ, VŽDYŤ, A TAK, TUDÍŽ… (na grafu v příloze SPOJKY ZDE)
 2.  PODŘADÍCÍ (spojují větu řídící a větu závislou): ŽE, KDYŽ, PROTOŽE, ABY, JESTLIŽE… (na grafu v příloze SPOJKY ZDE)

 

Látku si procvičte v PS 43/1 a, b

 

 

10. června

 

Někdy používáme spojovací výrazy nevhodně (obzvlášť v dlouhých souvětích), a výpověď pak nedává smysl. S tímto problémem se zkusíme vypořádat v PS 45/6.

                                   a

Př.: Ještě jedna destička, ale další část nového uměleckého díla bude hotová.

Souvětí s předepsanými spojkami vytvoříme v PS 44/3. Do rámečků načrtneme grafy.

 

 

LITERATURA

 

 

9. června

 

            Závěr tématu Šoa (už víme, co to znamená) absolvujeme se spisovatelem Josefem Škvoreckým, kterého už známe jako autora Příběhu o kukačce. Ocitáme se v období těsně po 2. světové válce, kdy by se zdálo, že všechno zlé už pominulo…

 

Četba: čít. 173 – 174Josef Škvorecký – Rebeka

 

Zápis do sešitu:

Úkoly:

 1. Hlavní hrdinka mluví nespisovně, někdy až vulgárně. Uveď 5 příkladů.
 2. Proč vytvořil autor Rebeku tak neslušnou? Jaké pocity se za těmi neslušnými výrazy skrývají? Vyber: POHRDÁNÍ / HRUBOST / SUROVOST / NEVZDĚLANOST / POMSTYCHTIVOST / NADHLED / vlastní nápady
 3. Lidé se za války chovali k židovským rodinám různě. Někteří udávali, jiní pomáhali, další parazitovali. Ke které skupině patří paní Růžičková? Co si o ní myslíš? Proč to dělá?
 4. Lidem, kteří z nezištných důvodů pomáhali za války pronásledovaným, uděluje jeruzalémský památník Jad Vašem vyznamenání. Najdi, jak se ocenění jmenuje a uveď alespoň jednu známou osobu, která je jeho nositelem.

 

12. června

 

Poslední téma čítanky se nazývá Čtu, čteš, čteme. Na úvod troche zapátráme na stanách 175 – 215.

Zalistuj, najdi a zapiš do sešitu:

 

 1. Příklad básně s rýmovým schématem AAAA
 2. Najdi limeriky a přepiš si jeden do sešitu (limeriky jsme měli loni na konci školního roku, některá vase díl tohoto žánru jsou legendární…)