Fyzika

8. ročník – fyzika od 5. 6. – 12. 6. 2020

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1.  Ve venkovním bazénu se při slunném počasí zvýšila teplota vody o 4,5 °C. Kolik tepla předalo vodě v bazénu dopadající sluneční záření, jestliže její objem je 2,56 m3 ? Měrná tepelná kapacita vody je 4200 J/kg °C.   [48,384 MJ]

 

2) Opakování již probraných celků: Tepelné jevy, Zvukové jevy + Elektrický proud (do str. 120)

3) Učebnice: str. 120 – 123 Výroba elektrické energie (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 123 + str. 120 a str. 121 nakreslit schéma tepelné a jaderné elektrárny (dole)

 

4) Výsledky úkolů v pracovním sešitě 27 / 1 - dole; str. 28 / 1 – na [rychleji odvádí vodní páry, teplota varu lihu je 78,3 °C]

5) Pracovní sešit str. 51 / 5

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=yJCwcA6myhc

https://www.youtube.com/watch?v=pkpWSNMZ90U

https://www.youtube.com/watch?v=YVM2nTKb16M

 

Kontrola sešitů (domácí příprava) proběhne nejpozději na začátku dalšího školního roku v (září 2020).

Na další školní rok na fyziku: nový sešit 465 + trojúhelník s ryskou!

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný