Přírodopis

Přehled učiva přírodopisu od 8. 6. do 12. 6. 2020

 

  1. Tajemství genů
  • učebnice str. 110 - 111 – přečíst
  • nalepit si do sešitu přiložené poznámky a doplnit k nim poznámky z učebnice
  • v PS doplnit str. 50 / cv. 1 - 6

 

  1. Význam genetiky
  • učebnice str. 112 - 113 - přečíst
  • nalepit si do sešitu přiložené poznámky a doplnit k nim poznámky z učebnice
  • v PS doplnit str. 51 / cv. 1 - 5

 

  1. Úkol

- na e-mailovou adresu brabcovaukoly@seznam.cz zašlete nejpozději do 11. 6. vyplněný pracovní list