Matematika

8. 6. – 12. 6.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava XI

 

Cvičný test 6 – Objem a povrch těles

PS 3 str. 201 1. v = 7 cm  2. r = 11 cm  3. S = 245,76 cm2  4. Spl = 3382 cm2  5. S = 768 cm2

 

Slovní úlohy řešené užitím goniometrických funkcí

PS 3 str. 253 cv.1. 6°20´, což je 11 %  cv. 2. 54 m  cv. 3. 97°10´ cv. 4. 3,85 m, 32°

str. 254 cv. 5. 9°, 236,8 m  cv. 6. 8°20´, 154 promile  cv. 7. 10 cm  cv. 8. 58,1 m

 

Úpravy číselných výrazů

PS 3 str. 220 cv. 5. a) 15 b) – 13 c) 0 d) – 12 e) – 10

str. 225 cv. 19 a) 34 b) – 27 c) – 47 d) 33 e) – 42

 

Cvičný test 7 – Opakování PS 3

Vypracovaný test mi pošli jako přílohu na můj školní e-mail do pátku 12. 6. Výsledky testu budou v další přípravě. Tento test je poslední. Pokud budeš chtít využít dobrovolnou výuku formou konzultací od 11.6. do 19.6., přines mi na tuto konzultaci školní a pracovní sešity s vypracovanými úkoly zadanými v přípravách.

1)  str. 222 cv. 9, 10

2) str. 224 cv. 16, 17

 

Opakování a procvičování

PS 3 str. 220 cv. 1, 2, 3, 4   

str. 221 cv. 6

str. 226 cv. 21, 22, 23