Přírodověda

Přírodověda pro 4.b od 8.6.- 12.6.

Do sešitu zapiš:

Význam přírody
 - nepostradatelná pro člověka, důležité zdroje – vody, potrava, palivo, pohonné hmoty, stavební materiál,…
- potřeba ji chránit
  Znečišťování přírody

Znečišťování ovzduší :
– doprava: letecká, lodní, automobilová
- elektrárny, průmysl – továrny

Znečišťování vody:
- odpad z továren, zemědělství, domácnosti – odpadní vody /!prací a mycí prostředky!/

Znečišťování půdy:
- chemické látky z průmyslu, nadměrné používání hnojiv, přípravky proti škůdcům

POMÁHÁME PŘÍRODĚ
- rozumné hospodaření s přírodními zdroji
- šetřit vodou, elektřinou
- třídění odpadu

OCHRANA PŘÍRODY
- území: CHKO Blanský les, NP Podyjí, Šumava, Krkonošský národní park /KRNAP/,…
- živočichové a rostliny –chráněné – kriticky ohrožený druh, silně ohrožený druh, …
V přírodě  - potichu, neničit rostliny a houby, neohrožovat živočichy, neodhazovat odpadky