Vlastivěda

Vlastivěda pro 4.b od 8.6.-12.6.

Zapiš do sešitu:

Povstání bylo začátkem dlouhé - třicetileté války /1618 -1648/, která se rozšířila do celé Evropy.
Obnova zpustošené země trvá dlouho – do Čech stavitelé, malíři, sochaři,…- opravy domů, kostelů,…
Jan Amos Komenský
Je nazýván „učitel národů“. Musel s dalšími nekatolíky opustit vlast. Pobýval v Polsku, Švédsku, Anglii. Zemřel v Nizozemí. Proslavil se svými návrhy na změny ve škole- aby děti chodily do školy rády. Sestavil pro ně obrázkové učebnice – používaly se i cizích zemích. Např. Svět v obrazech, Škola hrou

 

Baroko

=umělecký sloh
- zdobení, složité tvary – stavby: např. zámek – Jaroměřice nad Rokytnou
- bohatá výzdoba – zlato, mramor
- sochy – postavy v pohybu – vlající vlasy,…
             - obličej – výraz –pláč, smích,…

 

 

V rámci čtení si pročti v učebnici na stranách 95 -97o Marii Terezii a Josefu II.