1. ABC

Vážení rodiče, milé děti,
posíláme informace k organizaci konce roku a poslední úkoly.

Pokud jste ještě neodevzdali Notýsky, přineste je  30.6. kdy bude všem dětem rozdáno vysvědčení za 2. pololetí. Děti, které do školy dosud nechodily si pro něj mohou přijít v 8.30 do svojí třídy, každé ke své paní učitelce. Pokud byste dítě pro vysvědčení nechtěli poslat, budou po 9.00 k vyzvednutí u paní sekretářky. (s podmínkou odevzdání Notýsku)

Zároveň prosíme o vyklizení šatních skříněk, nejpozději opět do 30.6.
Pro vysvědčení si děti půjdou v botách.

Doplněné sešity č. 3 (Matematika a Písanka) prosíme nevyhazovat, budeme je potřebovat hned na začátku září na opakování.

Zároveň prosíme rodiče, aby nepořizovali žádné pomůcky ani sešity do 2. třídy, budeme nejprve používat ty, co nám zůstaly z 1. třídy a během září doobjednáme hromadně, co nám schází. Při hromadné objednávce máme výhodnější ceny než v obchodě…prosíme  počítejte  s částkou kolem 400Kč, kterou budeme vybírat hned začátkem září.

Úkoly na tento týden:

ČTENÍ str. 117-121
str. 117 obtáhnout jména
str. 118 obtáhnout písmena na přeskáčku podle diktátu
str. 119 zkusit jména přepsat psace
str. 120-121 slouží jako test, kolik dítě přečte za 1 min (5 minut) slov.
Důležité: Vyberte s dětmi knihu, kterou budou schopné přečíst během prázdnin, a v září přinést ukázat do školy. Čeká nás totiž slavnost Pasování na čtenáře, odložená z konce 1.třídy.

PSANÍ str. 27- 31
str. 32 mohou děti napsat nebo namalovat

                                                     
MATEMATIKA pouze str. 31
poslední stranu prosíme nevyplňovat..děkujeme

PRVOUKA str. 36
 + Velmi prosíme o obrázek/ komiks formátu A4.
Téma: Co budu dělat o prázdninách?
Pokud děti přijdou pro vysvědčení, prosíme, aby obrázek přinesly s sebou.

Zdravíme všechny, velmi děkujeme za spolupráci, přejeme báječné prázdniny dětem i rodičům a těšíme se na viděnou 30.6. nebo v září.
učitelky 1. tříd