2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 15.6. – 26.6. 2020

Třída  2. A

Milé děti,

naposledy   posílám  úkoly, tentokrát  na  2  týdny  až do  konce  školního  roku.  Věřím,   že   jste  vše  úspěšně  zvládli  a  tímto  děkuji  i  vašim  rodičům,  že  vám  pomáhali.   Teď   už   budeme  jen  opakovat  a  procvičovat,  co  jsme  se  naučili.

 Poslední   školní   den   30. 6.   si  můžete  přijít  pro  vysvědčení  v   8: 30.  

S  sebou   přineste  notýsek   a   Matematiku   číslo  7  /  uvnitř  tabulka  násobků/. 

Kromě     desek   na  vysvědčení  si  s sebou  vezměte  velkou  tašku,  zůstalo  tady  hodně  věcí  /  staré  sešity,  výkresy,  cvičební  úbory,  ručníky,  kapsáře,…/.

Učebnice    si   zatím  nechte  doma,   výměna  učebnic  bude  až  na  začátku  září.   Dejte   je  do  pořádku,  ať  jsou  čisté  a  pěkné  pro  mladší  spolužáky.

  Doufám,  že  se  s vámi  budu  moci  v   pátek    26.6.    rozloučit  ,  pokud  někdo  nebude  moci  přijít,  vysvědčení  bude  mít  u  paní  sekretářky .

Přeji   vám   mnoho  hezkých  zážitků  o  prázdninách,  a  nezapomínejte   na  čtení,  přečtěte  si  nějakou   pěknou   knížku. 

Prosím   rodiče,   aby  sledovali  školu online,  kdybych  potřebovala  ještě  něco  doplnit.

 

 

  Český   jazyk

Stále  platí   procvičování   pravopisu  po tvrdých  a  měkkých  souhláskách  na   pc ,    můžete    využít  i  opakovací    cvičení  v  ČJ   str.  109-116 / na folii/.

ČT   každý   den  15- 20 minut  :  s.  110-11,  s.  112,  s.  113,  s.  114,  115,   s.  116-117,  s.118-119, s.  120,  121,  122,  s.  123, s.  124,  s.  125,  s.  127.

  • O prázdninách    čtěte  vlastní  knihu.

PSANÍ   každý   den  s.  27-  32.   Můžeš   si   doplnit  stránky,  které  nemáš  dopsané.

Opakovat  učivo  /  každý  den  1  cvičení /,  my máme  pracovní    listy ,  nebo  na str.  109-116.

 

MATEMATIKA

Každý den procvičuj +,- do 100 / 10-20 příkladů/, můžeš použít cvičení, která jsme dříve počítali ve škole- zakryj   výsledky    papírem,   vypočti, zkontroluj.  Stále procvičujeme násobilku!   Umíme   odříkat   násobky  2,3,4  , 5   zpaměti  nahoru i dolů.

Procvičujeme    násobilku    2,  3 ,4  , 5.

M  str.  6  /  vynechat   cv.  6 /,  str. 7 /  vynechat  cv. 8 /,   str.  8  .

Opakování   a   procvičování   učiva  každý  den  /  +,- do 100,  násobilka  /.

Násobilku   6   musíme  nechat  až  do  3.  třídy.

PRVOUKA

Opakování  učiva  str.  63  ,  cv.  16- 29.

 

Krásné  prázdniny  !!!!

 

 

 

 

 

.

 

.