2.B

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 15. – 26. června 2020

                                                  třída: 2. B

Domácí příprava je opět určena pouze pro děti, které se neúčastní výuky ve škole. Je poslední a je zaměřena převážně na opakování učiva.

  

Český jazyk - str. 102 cv. 1 – párové souhlásky Ž – Š. Přečíst a využít opět k opakování předchozího učiva - ústně procvičovat psaní ů a ú, y a ý po tvrdých souhláskách, i a í po měkkých souhláskách, slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, (všechno odůvodňovat), ve slovech určovat počet slabik (vytleskávat – pozor na předložky v, s, z, k – jsou to slova neslabičná), dále u podstatných jmen rozlišovat osobu, zvíře, věc a zda ukazujeme ten, ta, to, dále hledat slovesa (stačí na fólii), dále vyhledat vlastní jména, odůvodňovat párové souhlásky podle předchozího návodu (využívat pomocná slova): slyšíme š, ale píšeme ž, protože…, ale může být: slyšíme š a píšeme také š, protože… (viz. příprava IX).

Cv. 3 – doplnit na fólii s odůvodňováním, pak napsat do sešitu, párové souhlásky opět barevně kroužkovat (se slovy možno tvořit ústně krátké věty). Zapamatovat si pravopis slov, která nelze odůvodnit – totiž, až, když, již, též, poněvadž.

POZOR na odůvodňování např. ukaž – ukážu, drž – držím, posluž – posloužím, ale piš – píšu. Podobně jako u párových souhlásek Ď – Ť (např. pojď – půjdu, posviť – posvítím, kde dochází k měkčení).

OPAKOVÁNÍ UČIVA O PÁROVÝCH SOUHLÁSKÁCH – str. 115 - 116

Cv. 4 – trénovat formou přepisu a potom jako diktát (nejprve příprava s odůvodněním, určení druhů vět – oznamovací, tázací, rozkazovací a po kontrole oprava). Možno využít i k opakování podstatných jmen, sloves a předložek.

Opakování učiva o předložkách – str. 120

Opakování učiva o skupinách, ve kterých píšeme ě – str. 121

Str. 103 cv. 1 – využít opět k opakování probraného učiva a možno i jako slohové cvičení (sestavit a napsat krátké vyprávění podle obrázkové osnovy).

Str. 104 cv. 1 – odůvodňovat vše co umíme, opakovat druhy vět, ze slovních druhů pouze podstatná jména a slovesa.

Písanka – str. 28 - 32

 

Čítanka  - možno se vrátit k některým článkům opakovaně (na základě vlastního výběru), dále pokračovat v četbě vlastní knihy.

 

Matematika -  opakovat řadu násobků 2, 3, 4, 5 zpaměti (vzestupně i sestupně), procvičovat násobení a dělení 2, 3, 4, 5. Využít skolakov.eu.

Pracovní sešit dodělat do str. 7, nedělat geometrii str. 5 – POLOPŘÍMKA.

.

Opakovat pojmy činitel, činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl.

Opakovat sčítání a odčítání do 20 a do 100 bez přechodu i s přechodem desítky (do 20 trénovat formou pětiminutovek – psát jen výsledky, příklady diktovat).

 

Prvouka – str. 62 – Proměny přírody v létě (přečíst text dole, prohlédnout si obrázek a zapsat do sešitu (nadpis barevně):

LÉTO

Začíná 21. června (letní slunovrat).

Letní měsíce: červen, červenec, srpen

Činnosti lidí a dětí: koupání, sportování, výlety, rekreace, sběr hub a lesních plodů, tábory

 

(k tématu nakreslit libovolný obrázek)

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA – otázky na str. 43, 54, 63

 

ORGANIZACE ZÁVĚRU ŠKOLNÍHO ROKU

Učebnice do 3. třídy budou děti dostávat až na začátku nového školního roku, zároveň budou odevzdávat i učebnice z 2. třídy. Přes prázdniny je třeba dát je do pořádku (používat průhlednou izolepu). Jelikož děti dostávaly na začátku roku učebnice úplně nové, bude jejich poškození nutno finančně uhradit (částku určí budoucí třídní učitelka).

Dále je nutno vyklidit šatní skříňky a nechat je odemčené (klíče si děti nechávají).

Vysvědčení si přijdou děti, které se neúčastní školní výuky, vyzvednout v doprovodu rodičů v úterý 30. června v 8:30. Přinesou s sebou MATEMATIKU 7 (v pracovním sešitě se bude dále pokračovat ve 3. třídě) a NOTÝSEK (na známky). Zároveň dostanou seznam pomůcek do 3. třídy a odnesou si věci, které po nich ve třídě zůstaly.