2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období od 15.6-26.6 2020

třída: 2.C

Český jazyk – uč. str. 104 – opakování slovních druhů s pomůckou na str. 105

Opakování str. 106 – rozdělení hlásek

Opakování str. 107 – druhy vět

K opakování abeceda – str. 108

Tvrdé/měkké souhlásky – str. 108

Di/ti/ni  dě/tě/ně/  bě/pě/vě/mě

Vlastní jména, pravopis párových souhlásek na konci slov od str.96 – 102

Doporučuji procvičovat ve cvičeních pro doplňování od str. 109 – 116

Projít souhrnné opakování od str.117 – 121

 • Věta
 • Slovo – slabika – hláska
 • Rozdělení hlásek
 • Samohlásky
 • Souhlásky
 • Podstatná jména – vlastní jména
 • Předložky
 • Slovesa
 • Skupiny di,ti,ni – dě,tě,ně – bě,pě,vě,mě
 • Párové souhlásky b – p,  v –f , ď-ť,  z-s,  ž-š,  h-ch

Matematika – INTENZIVNÍ TRÉNINK NÁSOBILKY (2, 3, 4, 5) A DĚLENÍ (2, 3, 4, 5)

 • Děti budou umět říkat hbitě násobkové řady nahoru a dolu, příklady umět vypočítat rychle, vytrénovat
 • Sčítání a odčítání v oboru do 100
 • Umět vyřešit slovní úlohy
 • Umět počítat se závorkou

Doporučuji trénovat násobilku na školákově nebo si pořídit různé cvičné pracovní sešity s násobilkou, sčítáním a odčítáním, které jsou určené pro 2.ročník. Např. v jakémkoliv papírnictví ke koupi. Je dobré mít na trénování přes prázdniny. To samé platí i na český jazyk. Doporučuji např. Pětiminutovky z matematiky pro 2.třídu nakladatelství Pierot a Pětiminutovky z češtiny pro 2. třídu taktéž nakladatelství Pierot. Na trhu je nepřeberné množství, tak je fajn využít jakékoliv. Uvedla jsem příklad, pokud narazíte na něco jiného, klidně.

Čtení – pokud jste dočetli čítanku, nutné číst nahlas každý den ve své knížce

Prvouka – náměty k opakování str. 63 (ústně)

Důležité informace

 • 30.6. 8:30 si můžou přijít pro vysvědčení žáci, kteří nenastoupili k dobrovolné výuce
 • Prosím, ať mi děti přinesou  Krtka č.7 a notýsek, děkuji
 • Učebnice z 2. ročníku se budou vybírat na začátku září ve 3.třídě, tudíž si je nechte, prosím, přes prázdniny doma, neztraťte je, nevyhoďte, dejte do pořádku. Vygumujte případné vpisky tužkou, zalepte, co bude potřeba. Děkuji.
 • Učebnice nové, do 3. třídy, děti dostanou v září.

Přeji všem hezké dny! AS