1. skupina

Úkoly na poslední období:

Dokončíme lekci o počasí. Zbývají nám stránky 30 a 31 v učebnici a pracovním sešitě.

1) Učebnice str. 30 – básničky. Děti nejprve určí, jaké počasí je v jednotlivých básních popisováno – tedy odpoví na otázku: „What’s the weather like?“

(Poem I: It’s windy. ← The wind is blowing. = Vítr fouká.; The leaves are falling. = Listy padají.; here and there… to the ground = sem a tam… na zem)

(Poem II: It’s sunny)

Poté následuje poslech básní a jejich četba.

Poslech č. 42

Následujícím úkolem pro děti je vybrat názvy básní – mají na výběr ze sedmi…

Posledním úkolem na této stránce je básnička „Rain is falling falling down…“. Děti mají básničku výtvarně zpracovat podobným (nebo úplně jiným) způsobem, kterým byly zpracovány předchozí dvě.

2) Poslech a četba 6. dílu příběhu The Dragon Crown:

Poslech č. 43

3) Pracovní sešit str. 30 a 31, cv. 6 – 8.

Bylo by vhodné, kdyby si děti ještě před prázdninami znovu prošly vše, co jsme se dosud v rámci této učebnice naučili. Ať si projdou nejen slovíčka, ale také věty, které se učily tvořit.

Končíme distanční výuku a já vám ještě jednou ze srdce děkuji za vaši vstřícnost, čas, spolupráci při posílání splněných úkolů a vůbec veškerou komunikaci, která mezi námi vznikla (doufám, že úplně nezanikne…). Přeji vám i dětem krásné prázdniny, po kterých se, pevně věřím, budeme moci učit opět ve škole…

Jana Pilátová