Přírodověda

Přírodověda V. B, 15. 6.- 26. 6.

Dobrý den, děti, blíží se konec tohoto školního roku a tohle jsou poslední úkoly z přírodovědy. Jistě jste si všichni všimli, že tentokrát dostáváte práci na 2 týdny. Bude to trochu jiné, protože už budeme hlavně číst zajímavé texty z naší učebnice. Dobře víte, že někteří mají učebnici novou, někteří starou a těm tyto kapitoly chybí. Proto jsem jejich nejdůležitější části naskenovala, abyste si je mohli přečíst všichni. Jedná se o první pomoc, povídání o rodině a o vztazích mezi lidmi a také o bezpečí. Na závěr jsem připravila pracovní listy k procvičování.

Dobře víte, že rodina, je pro každého jejího člena velmi důležitá. V rodině se můžeme jeden na druhého spolehnout (mělo by to tak být), pomáháme si navzájem, cítíme se bezpečně, prožíváme společně radosti, ale i starosti, a víme, že v těžkém období nás rodina podrží a se vším nám pomůže. Také nám poradí, jak složité situace co nejlépe řešit, abychom se zbytečně nedostávali do konfliktů. Ty nás mohou potkat kdekoli- ve škole, venku, na kroužku, doma ale také. Nebezpečí na nás může číhat také na internetu. Proto je velmi důležité, umět si v takových situacích poradit a hlavně- nespoléhat se jen sami na sebe. Proto si opravdu pozorně přečtěte následující kapitoly.

  1. Dnes si přečtete z nové učebnice:

str. 89- První pomoc. Pro žáky, kteří novou učebnici nemají je pracovní list - PL 1- ke čtení (První pomoc). Dále si pročtěte kapitolu na

str. 73 Člověk ve společnosti- Rodina (Co je rodina?). Ti, kteří nemají novou učebnici, si přečtou pracovní list - PL 2- ke čtení (Člověk ve společnosti).

  1. Na str. 76- 77- Soužití mezi lidmi (Mezilidské vztahy, Pravidla slušného chování a Konflikt a jeho řešení). Kdo nemá novou učebnici, přečte si pracovní list – PL 3- ke čtení (Soužití mezi lidmi- řešení konfliktu).

Dále, kdo může tisknout, má připravené pracovní listy: PL 1- (Soužití mezi lidmi) a PL 2- (Šikana, týrání, zneužívání). Kdo tisknout nemůže, pokusí si odpovědi napsat na zvláštní papír, nebo si na otázky odpoví ústně nahlas.

 

A prázdniny můžou začít.  : )

 

Děkuji všem dětem, které se snažily a doma si procvičovaly, určitě se jim to po prázdninách bude hodit, a také všem rodičům, kteří svým dětem s přípravou do školy pomáhali a nenechali je zahálet. Pro všechny bylo toto pololetí velmi náročné a dovolenou a prázdniny si všichni zasloužíme.

Přeji hezké dny.

Radka Pfefrlová