Fyzika

6. ročník – fyzika od 12. 6. – 26. 6. 2020

Výsledky:

fyzika od 5. 6. – 12. 6. [650 N, 2 N, 15 N, 20000 N]

1) Vypočítej hmotnost podle vzorečku:  m = FG / g (máme v sešitě) z tíhové síly, kterou tyto tělesa působí na zem (pozor – nejdříve převést na základní jednotky!):

FG kočky = 35 N

FG žáka = 450 N

FG auta = 10000 N

Výsledky : [3,5 kg; 45 kg; 1 t]

2) Opakování již probraných celků (Veličiny a jejich měření, Vlastnosti látek, Magnetismus + nové učivo – Elektromagnet)

3) Do školního sešitu nový nadpis: Opakování učiva 6. třídy

- do školního sešitu napsat nadpis, zkusit si z hlavy nakreslit převodové grafy (délka, hmotnost, čas, plocha, objem)

- dále se zamyslete, kde všude doma se setkáváte s fyzikou – fyzikálními jevy, tyto vypište do sešitu

4) Výsledky prac. sešit str. 48 / 9 [koráb, pokus, mosaz, pásmo, šavle, smola – kompas, buzola]

5) Pracovní sešit str. 51 / 3

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=7S-NJUW68sg

https://www.youtube.com/watch?v=ZbsuvTd4pxM

7) Důležité: Na začátku dalšího školního roku je třeba, abyste dobře uměli převody jednotek – bude z toho první test! Dále budu předpokládat, že dobře umíte látku od Těleso a látka do Magnetismu (bylo probráno ve škole).

Kontrola sešitů (domácí příprava) proběhne nejpozději na začátku dalšího školního roku v (září 2020).

Na další školní rok na fyziku: nový sešit 465 + trojúhelník s ryskou!

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz

Přeji pěkné prázdniny a hlavně zdraví!

S pozdravem L. Novotný