2. skupina

Úkoly na poslední období:

„Opakování – matka moudrosti.“ Stará pravda, která stále platí. Vy, kteří jste se mnou pravidelně komunikovali a posílali mi splněné úkoly, máte vyplněná cvičení z učebnice a v pracovním sešitě a vypsaná slovíčka k jednotlivým částem lekcí – skvělá práce. Projděte si, prosím, znovu celou lekci 5 a lekci 6 do str. 61 a připomeňte si slovní zásobu, tvoření vět v přítomném čase prostém, v 6. lekci obohacené příslovci vyjadřujícími „jak často“.

Pro ty, kteří ztratili (možná už na začátku samostudia) nit a pak už se těžko chytali, nabízím přehledy slovní zásoby, která byla obsahem probraných lekcí. V levém sloupečku je slovíčko nebo slovní spojení a v pravém věta, do kterého si dané slovíčko nebo spojení doplníte. Není tam český překlad. Pokud něco nevíte, vyhledejte si výraz ve slovníku. Probranou gramatiku budeme v září znovu procházet (zrychleně), všichni ale musí znát slovíčka, bez nich to nepůjde!

Přehled I.

Přehled II.

V týdnu od 15. do 19. 6. jsem všem k dispozici během konzultačních hodin. Kdo cítí, že by se mnou potřeboval cokoli probrat, nechť se ke mně napíše!

Přeji vám krásné prázdniny a věřím, že se opět v září všichni sejdeme!

Jana Pilátová