Dějepis

Úkol na poslední období:

Jelikož jsme na konci školního roku, více k politickým dějinám starověkého Říma probrat nestihneme. K zakončení tématu jsem zvolila kapitolu z jiné učebnice – od P. Augusty a F. Honzáka. Přečtěte si o životě Římanů – jejich bydlení, veřejných lázních, módě, stolování…

Jak žili Římané I.

Jak žili Římané II.

Děkuji za spolupráci všem, kteří se mnou během distanční výuky komunikovali. Prokázali jste samostatnost v plnění úkolů, schopnost vyhledat si informace, naučili jste se zodpovědnosti za svou práci. To vše se vám jistě bude hodit během dalších školních let…

Přeji vám krásné prázdniny!

Jana Pilátová