Dějepis

Zadání práce – Počátek třicetileté války

 

Pusťte si na následující stránce hraný dokument o defenestraci z roku 1618:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12157910407-defenestrace-1618/

 

Společně s učebnicí na stránkách 134-137 odpovězte na následující otázky.

 

Kdy poprvé v Čechách proběhla defenestrace? Vzpomeňte si na látku husitství.

Co bylo největším trnem v oku českým nekatolickým stavům? Jakou roli v tomto sporu sehrál Rudolfův majestát na náboženskou svobodu?

Koho si zvolili čeští stavové za krále poté, co svrhli Ferdinanda II? Najděte na internetu, jakého byl náboženství.

Kdo to byl žoldnéř?

Jak souvisí bitva na Bílé hoře s popravou 27 českých pánů na Staroměstském náměstí?

Co uzákonilo Obnovené zřízení zemské z roku 1627?

Co to je konfiskace majetku a který český šlechtic se na nich nejvíce obohatil?