2. skupina

ANGLIČTINA 7. A, B – 25. a 26. týden, Kučerová

 

Test na minulý čas prostý pravidelných sloves a slovesa BÝT dosud neodevzdali (Domácí příprava V): Hošková, Matějková, Vlnová, Tomka - oprava

Learning diary WB 73 zatím neodevzdali (do 11.6., 20:00): Černá, Halaška, Hošková, Lejsek, Matějková, Pöschelová, Rataj, Tomka, Toncar, Tošer, Vlnová, Vobr, Žáček, Žáková

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

WB 71/3: 1b, 2b, 3b, 4a, 5B, 6a

WB 71/4: 1 – went/didn`t go, 2 – didn`t know/knew, 3 – ate/didn`t eat, 4 – didn`t speak/spoke, 5 – saw/didn`t see, 6 – went/didn`t go

WB 71/5: vlastní text

 

 

17th June

 

Do konce školního roku budeme opakovat slovesné časy (minulý, přítomný, budoucí).

 

Zahájíme v SB 128/1: přečtěte si reklamu s názvem GOING TO AUSTRALIA. Ve cvičení 1a) vyberte, na co je reklama zaměřena. Pomocí informací z reklamy doplňte věty z části 1b). Celé cvičení pište do sešitu.

Uplatníme tato slovíčka (poznamenejte si je do slovníčku):

 

ticket – lístek, jízdenka, vstupenka

cost – stát (cena)

flight – let

book – zamluvit

buy (min. č. BOUGHT) – koupit

 

Následuje tematická písnička na nahrávce č. 45 ZDE, se kterou budeme pracovat v SB 128/2. Poslechněte si ji a sledujte část b). Věty jsou v různých časech. Roztřiďte je do sešitu.

Př.:

  1. MINULÝ ČAS: I finished school. …
  2. BUDOUCÍ ČAS: …

 

 

18th June

 

Na úvod potrénujeme výslovnost. Pusťte si nahrávku č. 46 ZDEsledujte výrazy v SB 128/3, poslouchejte, opakujte.

 

WB 72/2 se vrátíme ke slovesným časům. Roztřiďte věty podle toho, jestli obsahují slovesa v minulém čase (past), přítomném (present) nebo budoucím (future).

 

Ve WB 72/3 zkuste sami vytvořit příklady v těchto časech. Věty mohou být o osobách z učebnice (jak říká zadání) nebo o vás.

 

 

19th June

            Na konci týdne zkusíme jeden mozkovrt – křížovku ve WB 72/1. Abyste měli startovní slovo, nabízím:

 

1 ACROSS:  PHOTOS

 

 

24th June – 26th June

 

            Na úplný závěr ještě projedeme nejčerstvější látku – minulý čas prostý ve všech jeho podobách.

            Do sešitu zpracujte celými větami SB 130/1, 2, 3, 4.

 

 

 

            Sešit, slovníček a pracovní sešit nevyhazujte, budeme je potřebovat na začátku dalšího školního roku, kdy proběhne kontrola (a ověřování) veškeré práce z doby distanční výuky. Učebnice budeme předávat až v průběhu září.