Český jazyk

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA Z ČESKÉHO JAZYKA XIII. NA TÝDEN OD 15. 6. DO  26. 6.

Řešení minulých cvičení:

Pracovní sešit

S. 31/ 1

a/ dvojčlenná, kapky kapou

b/ jednočlenná, pršelo

c/ větný ekvivalent /dále jen VE/

d/ dvojčlenná, (já) spím

e/ dvojčlenná (ty) neruš

f/ jednočlenná, píchá

g/ dvojčlenná, zub bolí

h/ dvojčlenná, (já) si myslím

i/ VE

j/ dvojčlenná (já) mám

cv. 2

Jednočlenné věty                                          Věty dvojčlenné

Za okny se blýská.                                         Za okny se křižují blesky.

Venku sněží.                                                  Venku padá sníh.

Větné ekvivalenty                                         Věty dvojčlenné

Pohádka o Sněhurce.                                    Pohádka o Sněhurce se mi líbí.

Dobře.                                                            Udělal jsi dobře.

Ahoj.                                                              Řekl jsem jí ahoj.

cv. 3

D, VE, VE, D, VE

 

S. 32/ 5 – najdi a podtrhni větu jednočlennou

…, chce se jí brečet.

 

CVIČENÍ

Rozliš slova vzniklá odvozováním, skládáním a zkracováním:

odvozování: zanést, mlékárna, městský, školník, výlet, dětské

skládání: modrozelený, trojúhelník, studenokrevný, zemětřesení

zkracování: ČTK, Marwei

Uč. s. 40/1.a

slova odvozená = vzniklá odvozováním: psí, čekatel, spotřebitel, náskok, společenský, nahrávat, spořitelna, dějepisný /od dějepis příponou –ný/, zakázat, vodovodní /od vodovod příponou –ní/, pohlednice, novověký /od novověk příponou –ký/, zeměpisný /od zeměpis příponou –ný/

slova složená = vzniklá skládáním: samoobsluha, práceschopný, cukrovar, plnohodnotný, autosklo, teploměr, zeměpis, hmyzožravec, krátkodobý, psovod, spoluautor, vodovod, vysokohorský, dějepisný, sebekritika, vodovodní, novověk, novověký, zeměpisný

Uč. s. 41/8

středoškolský, kutnohorský, tvrdohlavý, celotýdenní, rovnostranný, sněhobílý, skálopevný, rovnoběžný, cizokrajný, stejnosměrný, rovnoramenný, vysokoškolský, nízkonákladový

Uč. s. 53/1

cenný, sloní, raná, okenní, slunné, dřevěný, ranní, tajemně, střídmě, nejtajemnější, nejjasnější, tamější, vraní, skromně, soukromě, rozumně, cenná, nejvýznamnější, vinná

 

PS. s. 14/ 1

voda: vodní, povodí, vodné, vodák, vodník

ryba: rybí, rybář, rybka, paryba, porybný

loď: lodička, loďka, lodník, nalodit, loďař

 s. 15/5

elektrovodič, přírodopis, tělocvik, modrooký, teploměr

cv.  7

Zkratky

ČT – Česká televize

ČSSD – Česká strana sociálně demokratická

LOH – Letní olympijské hry

JAMU – Janáčkova akademie múzických umění

USA – United States of America

Zkratková slova

Řempo – Řemeslné potřeby

Semafor – Sedm malých forem

Čedok – Československá dopravní kancelář

Krnap – Krkonošský národní park

Sazka – Sázková kancelář

 s. 16/1

řidič – řídit – řidič/ka

plavec – plavat – plavk/yně (c se změnilo na k)

zpěvák – zpívat – zpěvač/ka

běžec – běžet – běžk/yně (c se změnilo na k)

kouzelník – kouzlit – kouzeln/ice

cv. 2

Mostečan, Mostečanka; Brahzilan i Brazilec, Brazilka; Jihočech, Jihočeška; Francouz, Francouzka

cv. 3

prarodiče, pravlast, praotec, pravěk…

podkroví, podhradí, poddůstojník,…

cv. 4

-iště: smetiště, spáleniště, hnojiště

-ovna: pracovna, spalovna, strojovna

-árna: čekárna, posluchárna, kavárna

-ník: rybník, prádelník, kurník

-írna: mučírna, udírna, čistírna

 s. 17/ 7

olomoucké tvarůžky, moravské víno, anglická slanina, vídeňský valčík, maďarská klobása, pařížská šlehačka, karlovarské oplatky, uherský salám, finská vodka, čínská polévka, plzeňské pivo

cv. 9

pečené, schovaný, vyražený, nalité, vypuštěný, spadlý, unavený, zasazený, rozbitý

cv. 10

pravdomluvný a mírumilovný, ziskuchtivý, nízkonákladové, červenobílou voděodolnou, stoletá

 s. 18/14

nejznámějším, bylo havraní, abychom byli rozumnější, žili lidé ve skromnějších podmínkách a znali výměnný, nebyl nejpříjemnější, vystupovaly záporné postavy, koupím nejjemnější, rané, tamější obyvatelé, velmi, nejtajemnější uvědomělejší, slyšeli orangutaní povykování

cv. 15

mělký, mělčí, nejmělčí

lehký, lehčí, nejlehčí

drahý, dražší, nejdražší

měkký, měkčí, nejměkčí

plochý, plošší, nejplošší

úzký, užší, nejužší

trpký, trpčí, nejtrpčí

vysoký, vyšší, nejvyšší

 s. 19/18

boxerovy rukavice, Eliášovy sestry, Štorchovi Lovci mamutů, šel k fotografovi, potkal Petrovy přátele, vrať to spolužákovi, potkali jsme Růžičkovy, Dominikovy záliby, divákovy dojmy, chlapcovy boty, Petrovi rodiče, sběratelovy sbírky, šel do Jiráskovy ulice, závodníkovy kajaky

cv. 19

zahradničit, zkrásněla, modrat, rybařil, zchudlo, starostovat, kraluje, stráží, zedničí, vyprázdní

cv. 20

domluvit, dokreslit, odstrčit, odnést, vzlétnout, vzplanout, sníst, sbírat

cv. 22

zašít, ušít, přešít, vyšít, našít, došít, pošít, nešít

zastavět, přestavět, vystavět, nastavět, dostavět, prostavět, rozestavět

vyhrát, zahrát, uhrát, přehrát, nahrát, dohrát, pohrát si, prohrát, rozehrát

 

NOVÁ PRÁCE

OPAKOVÁNÍ – do ŠS

UČEBNICE

S.102/1.a

S. 106/ 3, 4

PROČTI SI V PŘÍRUČCE POUČENÍ O VELKÝCH PÍSMENECH, KDYŽ NEVÍŠ, PODÍVEJ SE NA INTERNET

Uč. S. 107/ 1, s. 108/2, 3a, 4, 5

S. 107 – 108/ 6, 7

S. 110/2, 3, 4, 5