Zeměpis

7.B Zeměpis

1.) Práce, kterou budete vypracovávat je na další dva týdny. Dokončíme a zopakujeme Asii.

Naskenované materiály si pročtěte a udělejte krátké výpisky. Nechci, abyste jen psali, opravdu si vypište jen základní informace. Snažte se však soustředit při čtení textu a co nejvíce si zapamatovat a spojovat s tím, co už jste se učili.

2.) Poslední oskenovaný materiál se zabývá zopakováním Asie. Na levé straně je řada otázek. Prosím, projděte si tyto otázky a pokuste se na ně odpovědět. Pokud odpověď nevíte, dohledejte si ji ze svých výpisků, popřípadě na internetu. Nemusíte odpovědi psát, stačí, když otázky vypracujete ústně.

3.) V pracovním sešitě udělejte na straně 56 cvičení 2 a 4.

Informace k hodnocení: pokud má někdo nerozhodnou známku nebo by se mnou chtěl známku řešit, přihlaste se, prosím, na některou z konzultačních hodin. S sebou si vezměte školní sešit s výpisky, pracovní sešit s dokončenými cvičeními, která jsem vám zadal, a mějte zopakovanou orientaci na Asii.

 

Přílohy
1
2
3
4
Přílohy
1
2
3
4