1. skupina

ANGLIČTINA 8. A – Kučerová, 25. a 26. týden

Pracovní list REVISION 8thA English (Domácí příprava V) dosud neodevzdali: Jarošenková, Viktorin

Learning diary WB 31 zatím neodevzdali (do 11.6., 20:00): Friedlová, Jarošenková, Petr, Poláková, Schmidtmayerovy, Sklářová A., Viktorin

Kontrola Extra exercises:

SB 56/3: 1c, 2a, 3b, 4e, 5f, 6d

SB 56/4: 1a, 2b, 3a, 4c, 5c

SB 56/5: 1 – is standing/goes, 2 – isn`t working/works, 3 – play/are listening, 4 – am not watching/don`t like, 5 – gets/is having, 6 – spend/are staying

Do konce školního roku zbývá už jen opakování a procvičování.

            Při kontrole WB 30/1, 2 si zopakujte situace, v nichž se používá přítomný čas prostý a kdy průběhový (který uplatníme i při popisu blízké naplánované budoucnosti). S touto gramatikou souvisí i SB 56/1: vypracujte cvičení do sešitu celými větami. Zvolený čas podtrhněte a zakroužkujte slovo/slova, která rozhodla o použití konkrétního času.

Př.: Sadie`s using her computer at the moment.

 

            Následuje práce s textem: SB 57/ The Eco-Challenge Race. Nejprve se podívejte na video, abyste získali představu o tématu: https://www.youtube.com/watch?v=mpD87gZAIQI.

Přečtěte si text a do sešitu vypracujte úkol: přiřaďte jednotlivé body závodu (1 – 9) k informacím (a – i).

 

            Další lekce se budou opět zabývat minulostí. Pomocí hry TRIMINO ZDE (1a, 1b, 2a, 2b)si procvičujte tvary nepravidelných sloves. Hra funguje jako domino, tedy na základě přiřazování. Vytiskněte, vystřihněte a sestavte z trojúhelníčků triminový celek.

 

Sešit a slovníček nevyhazujte, budeme je potřebovat na začátku dalšího školního roku, kdy proběhne kontrola (a ověřování) veškeré práce z doby distanční výuky. Učebnice a pracovní sešit jsou určeny i pro 9. ročník.