Český jazyk

ČESKÝ JAZYK 8. A, B – 25. A 26. týden, Kučerová

 

Test: poměry mezi hlavními větami (Domácí příprava V) dosud neodevzdali: Jarošenková, Viktorin, Didiová, Vlna

Jazykový rozbor 1 (Domácí příprava IX) neodevzdali: Jarošenková, Schmidtmayerová E., Schmidtmayerová L., Viktorin, Frydrychovská, Hána, Kouba, Kutláková, Majstr, Mrázová, Didiová, Vlna, Vojče, Čief

Jazykový rozbor 2 (Domácí příprava XI) neodevzdali: Harčariková, Holub, Hůdová, Jarošenková, Poláková, Rouha, Schmidtmayerovy, Tůma, Viktorin, Crkvová, Černý, Frydrychovská, Hána, Janoušek, Kutláková, Majstr, Mrázová – větné členy, Opekar, Píchová – větné členy, Didiová, Tomanová, Vlna, Vojče – větné členy, Čief

Ani jeden zápis ve čtenářském deníku během distanční výuky neodevzdali: Friedlová,  Jarošenková, Korbelová, Křížová, Poláková, Schmidtmayerovy, Sklářovy, Sobotka, Tůma, Viktorin, Frydrychovská, Hána, Janoušek, Kutláková, Ločárková, Majstr, Mráčková, Mrázová, Opekar, Píchová, Skupa, Didiová, Tomanová, Veselý, Vlna, Vojče, Čief

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

PS 43/1 a) spojky souřadící: ale, nebo, neboť, či, a proto, ba i / spojky podřadící: protože, ač, aby, jakmile, přestože, jestli

PS 43/1 b) spojky: avšak, i, ale, nebo / vztažná zájmena: co, jaké, který / vztažná příslovce: kdy, vždyť, kde, odkud, tedy, kam, totiž

PS 44/3: vlastní nápady (ujistěte se, že máte mezi větami čárky – nikde není slučovací poměr)

PS 45/6: nevhodné spojovací výrazy (oprava): ale (a), protože (a tak), neboť (nebo), kdyby (aby), přestože (protože), když (kdo), a proto (neboť), protože (přestože), jenž (jež/která), protože (přestože), jak (že)

 

 

MLUVNICE

 

Po zbytek měsíce se budeme věnovat interpunkci v souvětí (čárky). Využijeme tedy znalosti o:

  • POMĚRECH
  • SOUŘADÍCÍCH A PODŘADÍCÍCH SPOJKÁCH
  • A ROZLIŠOVÁNÍ HLAVNÍ A VEDLEJŠÍ VĚTY.

Shrnutí pravidel naleznete také zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/cestina-pereme-se-s-cestinou-pravopis-diktat-test-interpunkce-carka-ve-vete.A171230_175749_domaci_mbb

Nebo v prezentaci ZDE.

 

Psaní čárky před vedlejší větou si procvičíme v PS 45/8 a PS 45/10.

Pokud máte potíže, obraťte se na: https://www.youtube.com/watch?v=lcgTnWYg0Rc

Další procvičení tématu (dobrovolné) naleznete zde: https://www.pravopisne.cz/2014/08/doplnovani-carek-v-textu-george-orwella-17/

https://www.pravopisne.cz/2016/06/souhrnne-doplnovani-carek/

https://www.pravopisne.cz/2016/06/doplnovani-carek-souhrnne-cviceni-4-10/

 

Psaní čárky, které souvisí se schopností rozeznat poměr si vyzkoušíme v PS 46/11. Jedná se o problém spojky A, která se používá v poměru slučovacím (bez čárky), odporovacím (s čárkou), stupňovacím (s čárkou) nebo důsledkovým (s čárkou).

Zopakovat toto téma můžete ve výše zmíněné prezentaci nebo zde:

https://www.pravopisne.cz/2012/10/pravidla-vyznamove-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/

Další dobrovolné procvičení zde:

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-souradne-2-uroven/181

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-souradne-3-uroven/520

 

 

Ke cvičení PS 46/11 se ještě váže pátrací cvičení v PS 46/12. Doplňte si opakovací křížovku.

 

Zbytek času věnujte dodělávkám a poznamenejte si do sešitu, co vám z nové látky (poměry, druhy souvětí, spojky souřadící a podřadící) dělá potíže. Napište si i stranu a číslo cvičení z učebnice, které potřebujete dovysvětlit.

 

 

 

LITERATURA

 

Posledním literárním pojmem bude rým přerývaný. Setkali jsme se s ním třeba v Erbenově Vodníkovi (sbírka Kytice).

Zápis do sešitu:

 

RÝM PŘERÝVANÝ = druh rýmu se schématem ABCB:

 

Nevesely, truchlivy,                  A

jsou ty vodní kraje,                   B

kde si v trávě pod leknínem    C

rybka s rybkou hraje.               B

 

V celku se rýmuje pouze kraje – hraje. Tento typ rýmu využil i T. R. Field v jedné ze svých básnických hříček. Najdi ji v čítance v posledním tématu, přepiš ji do sešitu jako druhý příklad přerývaného rýmu a označ jednotlivé verše písmeny rýmového schématu.

 

Zkontroluj si, jestli máš v sešitě zapsány tyto pojmy z doby distanční výuky (popřípadě je zvýrazni, aby se ti příští rok lépe hledaly):

BALADA

HOROR

ROMANTISMUS

KOMIKS

EPIGRAM

 

Další četba z tématu Čtu, čteš, čteme je dobrovolná. Ve zbývajícím čase se věnujte četbě literatury do čtenářského deníku (kdo má hotovo, věnuje se mluvnici a procvičování na výše zmíněných odkazech).

 

 

            Sešity a pracovní sešit nelikvidujte, budeme je potřebovat na začátku dalšího školního roku, kdy proběhne kontrola (a ověřování) veškeré práce z doby distanční výuky. Učebnice předáme nižšímu ročníku až v průběhu září.