Matematika

15. 6. – 26. 6.

 

Kontrola výsledků – domácí příprava XII

 

Cvičný test 7  - Rovnice se zlomky

6. a) x = 8  L = P = 2         b) 0 = 7  Rovnice nemá řešení  

13. a) x = 0   L = P = -1/6     b)- 35 = - 35  Rovnice má nekonečně mnoho řešení

 

Slovní úlohy řešené rovnicemi PS 2

Lehčí. str. 148 cv. 1. 96°, 48°    cv. 3. 6 t       str.149 cv. 5. 510 losů  

 str. 152 cv. 16 Jedničku mělo 8 žáků, dvojku 14 a čtyřku 4 žáci.

Těžší: str. 148 cv. 2. za 10 let      str. 149 cv.7. před čtyřmi lety

 str. 150 cv.11. a = 36 cm, b = 30 cm, c = 44 cm

 

Úpravy výrazů PS 3

str. 242 cv. 1. a) 12 b) 39 c) 48 d) 13  cv.2. a) 7a + 6, -2a + 5b – 2, -12u + 5v + 2, 2,5x + 11

b) -9, 7k + 5b + 7, 2x + 2, 15a – 4ab + 5b, -19t +11    cv. 6. a) -8 b) -18 c) -4 d) -8  e) 13 f) 1

cv. 7.  2a2, 3x2y, -2, -2, -xy2      cv. 8.  8a3b3c, -12x3y2z, -8c3d3,, -3a3b2, 27a3bc3

cv. 9. 4a, 8x2yz, b2c, -2u2, -2tv3

 

Slovní úlohy řešené rovnicemi: typ celkem = x

PS 2 str. 155 cv. 4. 2 000 stromů     str. 156 cv.5. 1 400 bonbónů

 

Slovní úlohy s procenty řešené rovnicemi

PS 2 str. 151 cv. 13. 1. dělník 78, 2. dělník 60    str. 156 cv. 6. 700ha   cv. 7. 300 nápojů

str. 157 cv. 8. 1 100 knih   cv. 9. 300 žáků

 

Opakování a procvičování

Vyřeš v PS 3 všechny úlohy na stranách 243, 244, 245, 246 a 247.