Přírodopis

Přehled učiva přírodopisu od 15. 6. do 26. 6. 2020

 

  1. První pomoc – záchrana života
  • učebnice str. 116 - 117 – přečíst
  • nalepit si do sešitu přiložené poznámky (budeme s nimi pracovat na začátku příštího roku)
  • v PS doplnit str. 56 / cv. 1 - 6

 

  1. Zdraví – největší bohatství člověka
  • učebnice str. 118 - 119 - přečíst
  • vypsat si do sešitu poznámky z učebnice (alespoň ty tučně vytištěné pojmy)
  • v PS doplnit str. 57 / cv. 1 – 6
  • v PS doplnit str. 59 / cv. 1 a str. 60 / cv. 1 – 5

 

  1. Opakování učiva

 

Pracovní sešity nevyhazujte, budeme s nimi pracovat v září!!!