Fyzika

8. ročník – fyzika od 12. 6. – 26. 6. 2020

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1.  Při slunném počasí ve venkovním bazénu se zvýšila teplota vody o 2,5 °C. Kolik tepla předalo vodě v bazénu dopadající sluneční záření, jestliže její objem je 3,44 m3 ? Měrná tepelná kapacita vody je 4200 J/kg °C.  [36,12 MJ] 

 

2) Opakování již probraných celků: Tepelné jevy, Zvukové jevy + Výroba elektrické energie (do str. 123)

3) Do školního sešitu nový nadpis: Opakování učiva 8. třídy

- zkuste se zamyslet a z paměti do sešitu vypište vzorečky na výpočet práce, výkonu, tepla a Ohmova zákona + veličiny a jejich jednotky

- zkuste se zamyslet a z paměti vypište jednotlivé fáze spalovacího motoru, dále základní části motoru

- zkuste se zamyslet a z paměti vypište rozsah slyšitelnosti lidského ucha, dále co je ultrazvuk a infrazvuk + druhy vlnění a jejich příklady

4) Výsledky úkolů v pracovním sešitě 51 / 5 [odpor; jezdec; otočný; sériové; tahový; paralelní; rezistor - reostat]

5) Pracovní sešit str. 53 / 1  [5 A]

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=g3f9fqn-KlE

https://www.youtube.com/watch?v=BtVbJD2gnBw

https://www.youtube.com/watch?v=CpX7RS4tldo

 

Kontrola sešitů (domácí příprava) proběhne nejpozději na začátku dalšího školního roku v (září 2020).

Na další školní rok na fyziku: nový sešit 465 + trojúhelník s ryskou!

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz

Přeji pěkné prázdniny a hlavně zdraví!

S pozdravem L. Novotný