2.A

Přehled učiva pro domácí přípravu na období 11.5. – 15.5.  2020

Třída  2.A

 

Milí žáčci i rodiče,

opět vám posílám další učivo pro domácí přípravu, doufám, že vše zvládáte dobře, alespoň podle zpráv od vás se žádné problémy nevyskytly. Máme malou změnu, teď budete chvíli číst z Čítanky, stejně asi už máte všechny své knihy přečtené.  Moc vás všechny zdravím, ať se vám vše daří.

 

Český jazyk

Stále  platí  procvičování   pravopisu  po tvrdých a měkkých souhláskách na pc, můžete využít i opakovací cvičení v ČJ str.  109-116 / na folii/.

11.5.

S.  89  /  1-   přečti  nahlas, úkoly pod cvičením ústně. Skupiny bě, pě, vě  čteme  b-j-e, p-j-e,  v-j-e.    Slovo   slámě  tedy po hláskách čteme   s-l-á-m-j-e  /  přečti si na  straně  121 /.

Cv. 2 – nakresli 4 domečky do sešitu, vypiš slova  do 4  sloupců,  barevně zakroužkuj skupiny podle barvy domečků.

Cv.3 – diktát, oprav.

Opakuj podle růžového rámečku.

Čítanka s. 83 – přečti nahlas 2 krát / komu to nepůjde, 3krát/.

Pozn.: Co je to brašnička? Co znamená slovo ztepilý?

/   taška…..velký, urostlý/

 

12.5.

S. 90 / 1-  přečti nahlas, úkoly dle zadání. Fialové úkoly 3,4 na folii- podstatná jména podtrhni  rovně  / 14, některá se opakují/,  slovesa  vlnovkou  / 14 /. Zopakuj si, co jsou to podstatná  jména  / názvy osob, zvířat, věcí/,  co to jsou slovesa  / říkají nám, co osoby, zvířata a věci dělají /.

Cv . 2 napiš do sešitu, modře zakroužkuj skupinu   bě .

Cv.  3,4 – na folii podtrhni slovesa vlnovkou / 7 /.

Opakuj.

Čítanka s. 84- polovinu článku 2krát.

PS s. 14.

13.5.

S. 91/ 1- přečti nahlas, úkoly dle zadání.

Cv.  2 do sešitu, zeleně zakroužkuj skupinu  pě.

Čítanka   s .  84 -85, čti nahlas druhou část 2krát.

 14.5.

S. 91/ 3 – diktát,  oprav .  Opakuj    růžový rámeček.

S. 92 / 1- přečti nahlas, po hláskách  čteme  např.  t-r-á-v-j-e.

Cv. 2- doplň na folii, přepiš do sešitu, žlutě zakroužkuj skupinu  vě.

Cv.3 – odůvodni, doplň na folii.

Čítanka s. 82- čti nahlas 3krát.

 

15.5.

S.  92,  cv. 4- diktát.

Cv . 5  ústně.   Opakuj- růžový  rámeček.

PS  s. 15.

Čítanka s. 86 – čti nahlas 2krát. V sobotu a v neděli každý den 10 minut nahlas text podle vlastního výběru.

                 

MATEMATIKA

Každý den procvičuj +,- do 100 / 10-20 příkladů/, můžeš použít cvičení, která jsme dříve počítali ve škole- zakryj   výsledky    papírem,   vypočti, zkontroluj.  Stále procvičujeme násobilku!   Umíme   odříkat   násobky  2,3,4  zpaměti nahoru i dolů.

11.5.

S. 28  cv. 7,8 – vypočítej  do  sešitu , zápis, výpočet, odpověď / zápis např.

Dopisů       27

Pohlednic      7

Celkem          ?

Dělení 4-  opakuj  násobky , musíme umět rychle říkat výsledky.

S. 29, cv. 1.  Umět  pojmy  dělenec, dělitel, podíl.

Modrou pastelkou vyznač čtvercové balíčky po 4 svíčkách. Doplň příklady.

12.5.

S.  29,  cv.  2,3.

Opakuj násobilku  2 ,3, 4,  20  příkladů na + do 100, 20 příkladů na – do 100 / bez  počitadla  /.

13.5.

S.   29,   cv. 4

S.  30 ,  cv.  1, 2, 3

Procvičuj   +,  -   do  100.

14.5.

S.  30,  cv.  4,  5,  6

15.5.

S.  30,  cv.  7  /  R- rozšiřující cvičení není povinné / ,  cv.  8

Do  sešitu  cv.  9  /  zápis  :

Koláčků    16

1 talířek     2  koláčky

Dětí          ?

Výpočet : 

Odpověď

Pocvičuj  +  ,  -  do  100  / bez  počitadla  /.

 

PRVOUKA

S. 57- prohlédnout   obrázky ,   přečíst   nahlas názvy.  Pozor  na  jedovatou konvalinku,   může  se  zaměnit  s  česnekem   medvědím  /  listy velmi podobné /.

Zápis  :

Barevně nadpisy, pod každý vypiš rostliny.

Zapiš si větu:

Nikdy  neochutnávám  plody  ani houby,  které  neznám  bezpečně  !

Opět  si  můžeš něco namalovat,  nalepit  obrázek .

Opakuj  učivo  podle  otázek  s. 54 , umět   hodiny  /  umět  čtvrt, půl,  třičtvrtě,  celá  /.