2.C

Přehled učiva pro domácí přípravu na období od 11.5.-15.5.2020

třída: 2.C

Český jazyk:

Pondělí 11.5.

Pokračujeme v dokončení skupin BĚ PĚ VĚ MĚ  + stále opakovat tvrdé a měkké souhlásky, pravopis ú/ů

– uč. str. 92

  • přečíst si růžovou tabulku a opět si do sešitu opiš pouze první řádek

ke cv. 1 – text si přečteš, opět hledáš slabiku vě ve slovech v textu o pávovi a ústně odpovíš na fialové otázky pod textem, připomeň si, jaké druhy vět znáš (.!?)

cv. 2 (zelený rámeček) – celé cvičení ústně, dva řádky opsat do sešitu a vyznačit slabiku vě

Úterý 12.5.

Dokončit stranu 92

cv. 3 – stačí na fólii tužkou (opakování podstatných jmén – názvy měst)

cv. 4 – diktát – můžeš procvičit nejdřív do trénovacího sešitu, pak napiš do sešitu di

cv. 5 – dobrovolně, ústně

shrnutí – uč. str. 114/29 – na fólii, kontrola

Středa 13.5.

Zopakuj růžovou tabulku a doplň na fólii - str. 93/1 První květ  – opakování

cv. 3 – připomínám, že jsme poznávali podle toho, že jsme si slovo vytleskali podle slabik

cv. 2 – písemně do sešitu ČJš – rozdělit stránku na tři sloupečky, každý sloupeček nadepsat ( bě  pě  vě) a vyhledávej z textu slova, rada: nejdřív si je zakroužkuj na fólii

Čtvrtek 14.5.

str.93/4 – diktát – můžeš se připravit na něj předem do trénovacího sešitu, napiš, oprav podle učebnice a splň úkoly k diktátu cv. 5 – nejdřív si připomeň, zopakuj, co jsou podstatná jména a hledej, kroužkuj, stejným způsobem, zopakuj a připomeň, co jsou slovesa, hledej, kroužkuj a stejným způsobem c, d.

Pátek 15.5.

 MĚ – str. 94

Přečíst si růžovou tabulku a opsat do sešitu jenom jednu řádku.

cv. 1 Měsíček – přečti, vyhledávej v textu slova, ve kterých je , všímej si, jak píšeme, jak vyslovujeme.

cv. 2 – zelený rámeček – do sešitu školního dva řádky, vyznač skupinu mě

cv. 3 – ústně

Matematika:

Pondělí 11.5.

Celý týden dostatečně procvičovat násobilku 2,3,4 a dělení 2,3,4. Umět říkat násobky nahoru i dolů. Avšak trénovat i sčítání a odčítání v oboru do 100.

Možno trénovat na webových odkazech, které jsem posílala dříve nebo v jakékoliv procvičovacím sešitě.

 

Krtek str. 29 – Dělení čtyřmi

cv. 1,2

Úterý 12.5.

str.29/3,4 – vysvělit si, polovina, třetina, čtvrtina, viz str.30/2

str.30/1,2

str.30/4 – fialový rámeček do Mš

Středa 13.5.

str.30/3

str.30/4 – oranžový rámeček do Mš

str.30/6

Čtvrtek 14.5.

str.30/5 – zelený rámeček do Mš

str.30/7, 8

Pátek 15.5.

str.30/9 – vypočítat do Mš (jednoduchý zápis, výpočet, odpověď)

cv.10 – ústně

Příští týden se vrhneme na geometrii. Sešity geometrie zůstaly ve třídě, to nevadí, prosím, pořiďte čistý papír a ten poté vložíme do sešitů. Připravit se tedy pomůcky na rýsování – ořezanou tužku, pravítko. Děkuji.

Čítanka:

Od strany 105 – 107

Vyber si jeden příběh, který se ti líbí a napiš si nadpis do sešitu, autorku a namaluj mi pěkný obrázek o tom, o čem jsi četl/a.

Jinak čteme dál ve své knížce. Čteme každý den!! A čteme  nahlas a s dohledem dospělého.

Písanka: zkontrolovat, zda máme vše dopsáno do str. 20

Prvouka: str. 57 – vyber si  dva zástupce a pod nadpis si je namaluj a popiš je názvem

https://rysava.websnadno.cz/Prvouka-2rocnik.html