3.A

 

 

ÚKOLY 20. týden

 

 

1. ČJ -sešit na vyjmenovaná slova.

Dokončíme řadu vyjmenovaných slov po V.

Měli byste umět všechna vyjmenovat.

Do sešitu na vyjmenovaná slova si nalepte, pokud máte, obrázky a zapište si následující slova. Obrázky k vytištění najdete v příloze.

vydra – vydří, řeka Vydra, Povydří

výr – výří

vyžle

povyk – povykovat, povykování, povykující

výheň

slova s předponou vy-, vý-, - například vyskočit, vyběhnout, výrobek …..

 

2. velký PS s. 46

 

3. malý PS s. 18/ b), s. 20/b)

4. Učebnice s. 88 – pročíst a ústně vypracovat cvičení

Do školního sešitu si napište Osoba a číslo sloves

  Vyčasujte sloveso posílat.

jednotné číslo                     množné číslo

posílám                          MY posíláme

TY posíláš                           VY posíláte

ON, ONA, ONO posílá        ONI, ONY, ONA posílají

A vypracujte ve velkém pracovním sešitě s. 70/1

 

  Nezapomeňte si procvičit kategorie podstatných jmen:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/podstatna-jmena/kategorie/cviceni1.htm    

5. Pracovní list s.60 a vypracujte cvičení 5

 

6. Čtení

Pokračujte ve čtení knih do čtenářských deníků.

 

7. Čtení s porozuměním s. 46

 

8. Matematika – učebnice. Vypracuj do sešitu:

s. 38/10 – horní řádek (5 příkladů)

 38/12

 

Vypočítej do sešitu s.43/3 – dalších pět příkladů

s. 44/8 – dalších pět příkladů

 

Stále trénujte. Nezapomeňte na násobilku.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/pisemne-scitani-a-odcitani-do-1000/v-indianskem-tabore/prikladyD1.htm

Stále si opakujte násobení a dělení. Je to opravdu důležité.

https://skolakov.eu/matematika-3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10

 

9. geometrie s. 31

Zapište si do sešitu:

Čtyřúhelníky

Jsou to rovinné obrazce, které mají čtyři vrcholy a čtyři strany.

Načrtni si do sešitu libovolný čtverec, obdélník. Nezapomeň je pojmenovat.

s. 31 / 1, 2 – ústně

Procvič si čtyřúhelníky:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/ctyruhelnik.htm

 

10. Prvouka

Přečti si stranu 52.

Do sešitu si napiš:

VZDUCH A PŮDA

Vzduch je všude kolem nás. Je to bezbarvý plyn.

Skládá se z dusíku, kyslíku, oxidu uhličitého a dalších plynů.

 

Půda vznikla z hornin. Je zdrojem živin pro rostliny a domovem různých živočichů.

Rozpadem odumřelých těl rostlina a živočichů vzniká humus.

Zemědělci obdělávají vrchní část půdy = ornice.

 

Nakreslete si do sešitu obrázek,  který vám připomene, jak člověk využívá proudění vzduchu.

K procvičení:

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/vzduch/prezentace.html

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/vzduch.htm

https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/puda.htm

Podívejte se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=dTzdwIUIuJU

 

Pokud máte jakékoliv připomínky či dotazy, ráda zodpovím přes Školu online nebo mailem na adrese matu@zsvelesin.cz. Pokud by děti potřebovaly konzultaci, můžeme si domluvit schůzku na Skypu.

Děkuji. S pozdravem J. Matuchová tř.uč.