1.skupina

Úkoly na tento týden:

Pustíme se do 5. lekce  On holiday – str. 24 v učebnici

Pokud jde o gramatiku, učí se zde tzv. přítomný čas průběhový. Používá se (mimo jiné) pro děj, který právě teď probíhá – buď ve skutečnosti, nebo na obrázku.

1) Str. 24: na obrázku děti vidí pláž, palmy, skaliska, moře a 8 broučků provádějících různé činnosti – někdo plave, jiný jí, pije, čte, píše, potápí se, tančí, hraje fotbal.

Nad obrázkem je 8 vět – z nich je patrné, že někteří broučci jsou holky (she) a jiní kluci (he). Jelikož broučci činnosti provádí „právě teď na obrázku“, věty jsou v přítomném čase průběhovém. V první fázi tento týden si nebudeme čas vysvětlovat dopodrobna, bude nám stačit jen 3. osoba jednotného čísla – tedy „on = he“ a „ona = she“. Čas se tvoří na základě následujícího vzorce:

BE + -ing neboli tvar slovesa „být“ (které je zde jen tzv. pomocné) + významové sloveso končící na „-ing“. Je tedy třeba mít neustále na paměti 2 věci (be + ing)!!!

Věta č. 1 He’s swimming. = He is swimming.  On právě teď plave. Můžeme si pomoci doslovným překladem – On je plavající. U slovesa „swim“ se navíc v tom „dlouhém“ tvaru přidává další „m“ – tedy nezapomeňte – „swimming“. U sloves končících na „e“ jako jsou „dive, write, dance…“ toto „e“ naopak vypadne. Tedy: „diving, writing, dancing“.

Přiřaďte tedy věty 1 – 8 k obrázkům a – h (ústně). Dbejte na správnou výslovnost. To, zda se jedná o broučka-holku nebo broučka-kluka poznáte podle řas u očí…J

Pro kontrolu poslech cvičení. Ať děti opakují věty nahlas:

poslech str. 24

A ještě jedna věc - v dolní části stránky 24 se děti seznámí s otázkou a krátkou odpovědí v tomto čase, stále zatím jen ve 3. osobě j. č.:

Je zde dvojice dětí, které si pokládají otázky a odpovídají na ně.

Is bug „d“ swimming? (= Plave brouček „d“?) No, she isn’t. (= Ne, neplave.) Is she diving? (=Plave?) Yes, she is.

→ Otázka v průběhovém čase se tvoří tak, že se dá tvar slovesa být na začátek, pak je osoba (konkrétní nebo zájmeno) a pak významové sloveso s –ing.

IS

BUG D

SWIMMING?

No, she isn’t.

SHE

DIVING?

Yes, she is.

IS

BUG F

EATING?

No, he isn’t.

HE

WRITING?

Yes, he is.

 

Procvičujte, prosím, otázky a krátké odpovědi. Ptejte se a odpovídejte na činnosti jednotlivých broučků.

zapsat do sešitu Vocabulary:

Unit 5 On holiday       /on holidej/     Na prázdninách (O prázdninách)

swimming    /swimiᶇ/    plavání

drinking        /drinkiᶇ/    pití

reading          /ri:diᶇ/       čtení

playing football  /plejiᶇ/   hraní fotbalu

diving           /daiviᶇ/       potápění

writing        /raitiᶇ/          psaní  (nečte se začáteční „w“!)

eating         /i:tiᶇ/             papání

dancing      /da:nsiᶇ/      tancování

skipping                            skákání (na místě)

jumping      /džampiᶇ/    skákání (spíš z jednoho místa na druhé)

He’s drinking. = He is drinking.         /hi:z drinkiᶇ/    On pije.

She’s eating. = She is eating.           /ši:z i:tiᶇ/         Ona jí.

Otázky a odpovědi:

Is he reading?          /iz hi: ri:diᶇ/     Čte (on)?

Yes, he is.                                            Ano, čte.

Is she dancing?                                  Tancuje (ona)?

No, she isn’t.                                      Ne, netancuje.

palm tree   /pa:m tri:/    palma

rocks          /roks/            kameny, skaliska

beach         /bi:č/             pláž

sea             /si:/                moře

Slovní zásobu k této stránce jsem namluvila, připojuji nahrávku:

poslech slovní zásoba

2) Pracovní sešit s. 24 – vyplňte. Budu ráda, když mi pošlete oskenovanou stránku z pracovního sešitu. Na případné dotazy velice ráda odpovím!!!

Děkuji za spolupráci, Jana Pilátová