Český jazyk

Český jazyk pro 4. ročník 11.5.-15.5.

Téma: Vzory podstatných jmen rodu mužského – muž

 1. Zkontrolujte podle Řešení 1 si pracovní list z minulého týdne a opravte případné chyby
 2. Zopakuj si vzory  - ústně vypracuj cvičení z učebnice s. 98/cv.8 b) a s. 99/cv. 11 – vše zkontroluj podle Řešení 2 a Řešení 3
 3. Do ŠS vypracuj cvičení z učebnice s. 101/cv. 6 – pošli na email do 15.5.
  V učebnici na s. 102/cv.7 – vypracuj na folii – doplň pouze i/y a pošli na email do 15.5.
 4. Ústně cvičení  s. 102/cv. 8a) i b) – zasílám Řešení 4  - pro kontrolu
 5. Přepiš do ŠS vzor muž a zvýrazni barevně koncovky, poté připiš:
  Podle voru muž se skloňují podst. jména rodu mužského životného – mají v 1. p.,č.j.,měkkou nebo obojetnou souhlásku.
  Je to měkký vzor = i/í
  např.: muž – bez muže
             učeň – bez učně
            učitel – bez učitele
 6. Vypracuj cvičení z učebnice s. 105/ cv. 3
  např: Vzor                            1.p., č.mn.                     4.p.,č.mn.,          7.p. , č.mn.
           hrad        sraz              srazy                                 srazy                   srazy

        Muž         stavitel         stavitelé                           stavitele             staviteli

 1. Vypracuj PL 1 na procvičení nového vzoru – cvičení 1-4, neposílej, příště zašlu řešení
 2. Sloh: Napiš mamince pěkné přání ke Dni matek  - přání mi na email neposílej. Dej ho mamince s velkou pusou.
 3. Čtení: Čítanka s. 107 – 109 /Divocí koně/ - příště zadáme otázky.