Vlastivěda

Vlastivěda pro 4. ročník 11.5.-15.5.

Dnes si probereme panovníky

1.      Zapište si poznámky do sešitu:
 

PANOVNÍCI
Václav IV.
- syn Karla IV.
- slabý panovník
- zemřel před vypuknutím husitských válek/ +1419/
- neměl potomky
 Zikmund Lucemburský
- ml. bratr Václava IV.
- bojoval s křižáky x husitům
- neměl syna – Lucemburkové vymírají po meči

 

Země po husitských válkách oslabena, chybí panovník
 

Jiří z Poděbrad
- nebyl z královského rodu
- šlechtic, nejprve správce – r. 1458 zvolen českým králem
- nastolil v zemi klid a pořádek
- snaha o soužití kališníků s katolíky – král „dvojího lidu“
- po jeho smrti na trůn – Jagellonci

 

2.      Zopakuj si látku: Husitství a Lucemburkové pomocí PL 1  a PL 2 – vyplnění není povinné, nemusíte posílat, právě tak pracovní list z přírodovědy – jedná se o dobrovolný úkol za malou jedničku.

3.      Podívej se na videa:
https://www.youtube.com/watch?v=hrZ1HYbBd_o&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=45

          https://www.youtube.com/watch?v=hSsb4yPkRNs&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=46