Přírodověda

Přírodověda V. B, 11. 5.- 15. 5.

Dobrý den, děti. Minulý týden jste si přečetly v učebnici o oběhové a trávicí soustavě. Než se pustíme do pokračování (trávicí soustavu jsme ještě nedokončili), zopakujeme si důležité informace k zapamatování prostřednictvím pracovního listu. Pak dokončíme trávicí soustavu a vzpomeneme si na zdravou výživu. Už jsme si o ní povídali ve 3. ročníku. A nakonec se podíváme na kraťoučkou kapitolu „Pečujeme o své zuby“ na str. 61. Tak můžeme začít.

  1. Opakování oběhové a trávicí soustavy. Kdo může, vytiskne si pracovní list PL 1 a spojí věty tak, aby byly správně.  Kdo nemůže tisknout, bude pracovat ústně.

Dále si najděte v učebnici obrázek potravinové pyramidy- str. 61, která nám přehledně ukazuje, jaké potraviny by měla zdravá výživa obsahovat.

Dobře si přečtěte i text o vyváženosti stravy. A teď zápis do sešitu (bez nadpisu, je to pokračování):

  • Člověk potřebuje k výživě potravu rostlinného i živočišného původu.
  • Musí být vyvážená a musí obsahovat tyto živiny:

bílkoviny (proteiny)- zahánějí hlad: maso, vejce, mléč. výrobky, ořechy, luštěniny…

tuky: zdravé- v rybách, v másle; nezdravé- ve smažených jídlech, sušenkách…

cukry: sušenky, dorty, sušené ovoce, energetické nápoje, červená řepa, mrkev..

vitamíny, minerály, vláknina: ovoce, zelenina, tmavé celozrnné pečivo …

  1. Dnes si nakreslíme do sešitu podle učebnice potravinovou pyramidu (na polovinu stránky) nebo doplníme tu z pracovního listu (obr. 1) a nakreslíme do ní některé potraviny. Nezapomeňte, že nejvyšší patro jsou potraviny, které jíme nejméně často, a spodní patro jsou potraviny, které jíme nejčastěji. Pokud máš pracovní list vytištěný, můžeš obrázek vlepit do sešitu.

S potravou úzce souvisí zuby. Dále si přečtěte kapitolku „Pečujeme o své zuby“ na str. 61. Tento nadpis si také zapište do sešitu a k tomu zápis:

Zuby slouží k rozžvýkání p_ _ _ _ _ y. Děti mají 20 m_ _ _ _ _ ch zubů. Asi v 6 letech dochází k výměně za chrup stálý- 32 zubů.

Nakresli si obrázek zubu a popiš, z jakých částí se skládá (podle obr. 2 v pracovním listu). Pokud máš pracovní list vytištěný, můžeš obrázek zase vlepit do sešitu.

Tak zase příští týden. Mějte se hezky.