Dějepis

Děkuji všem, kteří mi poslali poslední dva testy ke starověkému Řecku.

Úkol na tento týden:

V tomto týdnu si dáme „pouze“ úvod do přírodních podmínek starověkého Říma. Bude to takové prolnutí se zeměpisem. Pročtěte si veškerý text na stránkách 111 až 113 a poté si vyplňte poznámky k této kapitole. Projděte si skutečně vše, včetně hnědých textů, lišt, obrázků, otázek a úkolů. Jedině tak se vám podaří poznámky správně vyplnit. Pokud nebudete mít problém, nemusíte mi je vyplněné posílat ke kontrole. Ale v případě potřeby konzultace jsem vám k dispozici na známých mailových adresách….

1. poznámky – Starověký Řím

Zdravím všechny,

Jana Pilátová