2. skupina

Úkoly na tento týden:

Minulý týden jste si měli osvojit příslovce ALWAYS, USUALLY, OFTEN, SOMETIMES, NEVER. Jsou to základní příslovce, která vyjadřují, jak často určité činnosti děláme (vždy, obvykle, často, někdy, nikdy). Pokud byste si chtěli jejich seznam rozšířit, nabízím odkaz na následující video v angličtině:

https://www.youtube.com/watch?v=VAWo65QwP2c

Vysvětlili jsme si jejich postavení ve větě – pravidlo je takové, že s výjimkou slovesa „to be“ se příslovce dává před významové sloveso.

Bears often eat fish.

always do my homework.

Pokud je věta v záporu - tedy je v ní don’t, doesn’t – příslovce je mezi záporem a hlavním slovesem:

My mum doesn‘t usually drink coffee.

V případě příslovce „never“ už ve větě není další ukazatel záporu!:

My friends never smoke. (Přestože český překlad zní: Moji přátelé nikdy nekouří.)

Jiné je to u slovesa „být“. V těchto větách se příslovce dává až za něj:

I’m always very energetic.

My brother is often bored.

1) Přeložte do sešitu English následující věty do angličtiny (nezapomeňte na pravidla tvoření přítomného času prostého):

Můj kamarád Tim někdy chodí do restaurace.

Jsi vždy energický? Ano, jsem.

My obvykle neposloucháme hudbu.

Nikdy nejím maso. Jsem vegetarián(ka).

Jsou (oni) často znudění? Ne, nejsou.

 

2) Učebnice str. 59 – cv. 4 je zaměřeno na dotazník – „questionnaire“ – s názvem „Good habits? Bad habits?“ (= Dobré zvyky? Zlozvyky?)

Projděte si ho a rozhodněte ve cv. 4a, zda je určen pro a) dítě b) náctiletého c) dospělého

cv. 4b poslechněte si Bena a jeho odpovědi na 6 otázek dotazníku. Zde je poslech:

poslech cv. 4b

Projděte si dotazník a vyplňte ho podle sebe.

Nové výrazy – zapište si do sešitu Vocabulary:

do my homework on time                                dělat si DÚ včas

tidy my room                                /taidy/           uklízet si pokoj

help with the housework                                   pomáhat s domácími pracemi

be late                                            /leit/              být opozdilý(á), chodit včas

get some exercise                       /eksesaiz/       cvičit

walk                                                /wo:k/            chodit pěšky, procházkou

 

3) Písemný úkol: Napište do sešitu English:

a) Vaše odpovědi v dotazníku (v podstatě opíšete vždy tu z variant a, b nebo c, která je pro vás pravdivá). Např. 1) I always do my homework on time. atd.

b) Odpovědi Bena. Tady už to bude složitější – znovu si projděte poslech, poznačte si Benovy odpovědi (ne do knížky!!!) a pak napište věty o něm, ale musíte ty věty z dotazníku převést do 3. osoby j. č.! Příklad je uveden v bublině ve cv. 4b – He usually does his homework on time. atd.

To bude vše. Shrnutí úkolů na tento týden:

1) Zápis sloves do Vocabulary

2) Překlad vět v rámečku do sešitu English

3) Vaše odpovědi z dotazníku (6 vět)

4) Benovy odpovědi z dotazníku (6 vět) (převedené do 3. osoby j. č.)

 

Překlad (5 vět) a 12 vět z dotazníku mi prosím pošlete na můj email!

Díky za spolupráci,

Jana Pilátová

PS: Kdybyste něčemu nerozuměli, nevyznali se v úkolech, napište, odpovím vám!