Český jazyk

Český jazyk pro 6. ročník 11.5. 15.5.

  1. Podle Řešení 1 Řešení 2 si zkontroluj úkoly z minulého týdne a případné chyby si pečlivě oprav.
  2. Procvičíme si podmět a přísudek – PL 1 projdi si všechna cvičení a doplň, co chybí – řešení mi neposílej, příště zveřejním.
  3. Pokus se vyplnit PL 2 – vypracuj pouze cv. 2.,3.,4., zbylá dvě cvičení si necháme na příště /Vyjádření podmětu a přísudku různými slovními druhy/
  4. Zopakujeme si rozvíjející větný člen  - přívlastek, vše důležité je na PL 3  - tento list slouží jako výklad, nic neopisuj.
  5. Opisování nás čeká nyní – procvičování Pks a Pkn   celý PL 4 přepiš do ŠS.
  6. Do ŠS také zapiš PL 5 – přívlastek postupně rozvíjející – jen se zmíníme, procvičovat budeme později.
  7. Přívlastky si procvič z PL 6  - vytiskni a vyplň, a nebo přepiš do ŠS.
  8. Poslední PL 7  - tabulka rozvíjejících větných členů vytiskni a nalep, a nebo přepiš do ŠS.