Zeměpis

Příprava na zeměpis pro 6.ročník – 9.týden

Všechny Vás moc zdravím, posílám pokyny pro domácí přípravu na další týden.

  1. Zkontrolujte si, zda máte splněné všechny úkoly z předchozích týdnů, případně dolaďte do dokonalosti.
  2. Tento týden se podíváme na téma Kde lidé žijí
  3. Přečtěte si v učebnici na str.80 - 83  na téma Kde lidé žijí, život na vesnici, život ve městě - ústně si zkuste odpovědět na otázky k textu, případně si je vyhledejte v encyklopediích nebo na internetu
  4. Vyplňte pracovní list na téma Život na venkově a ve městě a vyfocený mi pošlete k nahlédnutí.
  5. Koukněte do internetového atlasu na téma urbanizace, můžete porovnat jednotlivé státy na různých kontinentech a popřemýšlet, proč tomu tak asi je…

https://atlas.mapy.cz/?p=110000&id=urbanizace&n=m&z=2.0&x=0.000&y=0.000&m=m

  1. Své dosavadní znalosti ze zeměpisu si můžete zábavnou formou procvičovat na stránkách  www.umimefakta.cz/zemepis

https://www.geograf.in/cs/

  1. Spousty zajímavých videí najdete na stránkách https://edu.ceskatelevize.cz/