2.skupina

ANGLIČTINA 7. A, B – 20. týden, Kučerová

 

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

 

WB 66/2:

2 – Who did she like?

3 – What did she hate?

4 – What did she (always) prefer?

5 – What time did the lessons start?

6 – Where did the girls play?

7 – What time did the school finish?

8 – What did she want to be? / Who did she want to be? / What sort of job did she want to do?

 

Stále ještě očekávám opakování z Domácí přípravy V na silvie.kucerova@zsvelesin.cz

Zatím odevzdali Pavlíček, Šmejkalová, Toncar, Černá, Vykouková a Žáček.

 

 

13th May

 

Tento týden dokončíme opakování 11. lekce a vrhneme se na lekci závěrečnou, kde se naučíme záporné věty v minulém čase a seznámíme se s dalšími nepravidelnými slovesy (jedno už umíme – sloveso BÝT).

 

V rámci dnešního opakování máte dvě možnosti:

SB 122/1, 2, 3, 6, 8

CD ROM vložený na zadní desky pracovního sešitu. Stačí nainstalovat (kdo tak ještě neučinil) a projít všechna cvičení v 11. lekci (jak program funguje, znáte z hodin angličtiny v počítačovce).

 

V závěru lekce máme ještě EXTRA READING, tentokrát s názvem FROM NORTH TO SOUTH. Přečtěte si (SB 123) a odpovězte do sešitu celými větami na otázky pod textem.

 

Př.: Robert was 10 when he visited the North Pole.

 

 

14th May

 

Dnes pouze WB 67/ Learning diary (včetně data zpracování!).

 

 

15th May

 

12. lekci zahájíme poslechem a četbou: SB 124/1b), poslech 41. Trénujte výslovnost – zastavujte, opakujte.

 

Do slovníčku zapište následující výrazy:

 

What`s the matter? – Co se děje?

theatre – divadlo

autograph – autogram, podpis

even – ani

disappear – zmizet

I don`t care. – Je mi to fuk. (Nestarám se.)

 

Do sešitu zpracujte SB 124/1c)

 

Př.: There was a pop concert last night.