Fyzika

7. ročník – fyzika od 8. 5. – 15. 5. 2020

Výsledky převodů:

fyzika od 1. 5. – 8. 5. [2700 s; 1,5 s]

1) Opsat zadání a vypočítat do sešitu (zápis, převedení na základní jednotky, vzoreček + dosazení, výpočet, odpověď) – velmi podobné (matematicky identické příklady máte již vypočítané v sešitě), výsledky jsou v závorkách

1. převeď: 2/3 hod. (s)

                     3,5 s (ms)

 

2. Václav jel autobusem průměrnou rychlostí 54 km/h po dobu 40 minut. Jakou vzdálenost ujel v kilometrech? [36 km]

 

2) Opakování již probraných celků: Síly a jejich vlastnosti, Kapaliny, Plyny (do Přetlak, podtlak, vakuum) + Archimédův a Pascalův zákon (definice) – bude se zkoušet v 8. třídě!

3) Učebnice: str. 107  – 108 Odraz světla na rovinném zrcadle (přečíst)

- do školního sešitu napsat nadpis, vypsat stručné poznámky + shrnutí str. 108, dále obrázek str. 107 dole + definice zákona odrazu str. 108 (nahoře), dále obrázek str. 108 (žárovička – odraz na rovinném zrcadle + 4 body – vlastnosti obrazu na rovinném zrcadle)

4) Výsledky úkolů v pracovním sešitě str. 47 / 3 [mezosféra, metan, teplota, počasí, aneroid, vztlaková, helium, amoniak]

5) Pracovní sešit str. 48 / 3

6) Doporučená videa:

https://www.youtube.com/watch?v=Fe65mm4-aW4

https://www.youtube.com/watch?v=izoRH7BzR9c

 

Případné dotazy prosím přes ŠkolaOnline, nebo: novotny.lubomir@zsvelesin.cz S pozdravem L. Novotný