Český jazyk

ČESKÝ JAZYK 8. A, B – 20. týden, Kučerová

 

Kontrola cvičení v pracovním sešitě:

PS 40/2:

2 – přívlastek shodný, p. slučovací

3 – předmět, p. stupňovací

4 – přívlastek shodný, p. důsledkový

5 – PU místa, p. slučovací

6 – PU způsobu, p. odporovací

7 – přívlastek neshodný, p. slučovací

8 – podmět, p. stupňovací

9 – přísudek, p. slučovací

10 – doplněk, p. důsledkový

11 – PU přípustky, p. slučovací

12 – PU času, p. vylučovací

13 – PU podmínky, p. stupňovací

PS 40/2: vlastní nápady

PS 40/3: ROZBOR PS 40/3

 

MLUVNICE

 

11. května

 

Dnes budeme pokračovat v poměrech. Systém vztahů je stále stejný, pouze přejdeme od větných členů k vedlejším větám (což je vlastně totéž, pouze obohacené přísudkem).

Je tedy potřeba vyznat se ve vedlejších větách. Kdo se teď orosil hrůzou, doporučuji https://www.youtube.com/watch?v=9Pv20AswYQE

Jako úvod do této problematiky máte k dispozici tyto zdroje:

- uč. 74/poučení dole

- https://www.youtube.com/watch?v=S1E6os48skU

- https://pdfslide.tips/documents/vyznamove-pomery-mezi-vedlejsimi-vetami.html

 

Pro procvičení zkuste PS 41/4 – Podtrhněte souřadně spojené vedlejší věty a do prostoru mezi ně vpište poměr.

 

Př.:                                                             p. důsledkový    

1. Babička by byla ráda, kdyby ses více učil, a dostal se tedy na střední školu.

 

 

13. května

 

Tentokrát půjdeme na poměry mezi souřadně spojenými větami vedlejšími opačně. Dostanete k dispozici hlavní větu a zadaný poměr mezi větami vedlejšími, které sami vymyslíte. Pozor na čárky! Doporučuji si připomenout spojovací výrazy typické pro jednotlivé poměry (uč. 58-60). Jedná se o cvičení z učebnice str. 75/7, pracujte do sešitu (žáci s úlevami prvních šest souvětí vč. příkladu).

 

Př.:                                                       p. slučovací

Daniel si vzpomněl, co se ve škole učili a co si má připravit. (VV předmětné – na koho/co si vzpomněl?)

 

 

LITERATURA

 

Vypadá to, že se do konce školního roku už nejspíš neuvidíme, a proto zasílejte zápisy ve čtenářských denících. Někteří už mají splněno… (Niki, došlo na tvá slova).

 

12. května

 

Pokračujeme v tématu Šoa. Z pátrací akce, která proběhla minulý týden, už víte, o čem to bude…

 

Nejprve četba, dnes je to povídka v čítance na str. 156-159.

 

Následuje zápis do sešitu. První tři úkoly jsou vybírací, další tři už jsou jen na vás.

 

Ladislav Fuks – KCHONYHO CESTA DO SVĚTA

 

  1. Povídka se odehrává na začátku okupace / za heydrichiády / na konci 2. světové války
  2. Jako zosobnění zla zvolil autor postavu otce vypravěče / zeměpisáře / Růženky / matky Kchonyho.
  3. Část textu „…na stěně, kam se věší kabáty, visel malý huňatý medvěd…“ je personifikace / metonymie / metafora.
  4. V jakých částech povídky se objevuje téma cestování?
  5. Jaký byl vztah různých spolužáků ke Kchonymu? Uveď konkrétně.
  6. Která část povídky je pro tebe nejmrazivější? Vypiš z textu (cituj).

 

15. května

 

Nejprve si vyhledej (Slovník cizích slov / Internet), co znamená výraz SEGREGACE a vypiš si jeho význam do sešitu.

 

Následuje četba a rozbor textu (nepovinné pro žáky s úlevami).

Čítanka 160-161:

Petr Ginz (Podle Chavy Pressburgerové)

Petr Ginz – Dneska je jasno (na liště)

Stránka z deníku Petra Ginze

Jiří Orten – Zákazy

 

Texty Petra Ginze aj. Ortena jsou o omezování práv a svobod českých židů podle norimberských zákonů, které začaly platit i v Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939.

 

Zápis do sešitu:

 

  1. Co myslí Petr těmi ŠERIFY a MLÉČNOU DRÁHOU?
  2. Petr Ginz omezení svobod místy paroduje, naznačuje jejich absurditu; ze kterých veršů to vyplývá?