1. skupina

8.B Angličtina - Tkaný

1.) Tento týden nás opět čeká práce s textem. Text si pečlivě několikrát nahlas pročtěte a pak odpovězte na otázky pod ním.

2.) Zopakujte si slovní zásobu z posledních čtyř lekcí, které máte ve svých slovníčcích.

2.) Na těchto internetových stránkách budete pokračovat s procvičováním gramatiky: https://www.umimeanglicky.cz/

               Většinu základních gramatických jevů už byste měli mít hotovou z minulých týdnů. Tento týden tedy projděte znova cvičení, která už jste dělali a projděte si celé stránky. Nejsou zde jen gramatická cvičení, ale i hry atd. Vše si znovu projděte a vyzkoušejte.

materiál