2. skupina

NĚMČINA VIII. – SKUPINA E. BICKOVÉ – DOMÁCÍ PRÁCE NA DOBU OD 11. KVĚTNA DO 15. KVĚTNA

 

Řešení z minulé přípravy:

PŘEKLAD:

Hast du Durst?

Ihr habt Pech.

Wir haben Glück.

Seine Schwester kauft gern eine Blume.

Wie geht es dir?

Der Mann ist gross und dünn.

Er schimpft immer und er ist unsympatisch.

Am liebsten habe ich meine Oma Marie.

 

UČEBNICE

S. 68/2

1. in der Stadt, 2. in dem – im Theater, 3. in dem Geschäft – im Geschäft, 4. in dem Park – im Park, 5. in dem Kino – im Kino, 6. in der Schule

 

S. 69/3

24 vierundzwanzig, 25 fünfundzwanzig, 26 sechsundzwanzig, 27 siebenundzwanzig, 28 achtundzwanzig, 29 neunundzwanzig

 

S. 69/4  - viz uč. s. 11, 69

 

S. 69/6

1. sloupeček: neun, dreissig, zweiundzwanzig, vier

2. sloupeček: zwölf, neunzehn, vierundzwanzig, dreizehn

3. sloupeček: neun, fünfundzwanzig, fünf, achtundzwanzig

4. sloupeček: fünf, fünf, sieben, vierzehn

 

PRACOVNÍ SEŠIT

cv. 1

der Geburtstag, die Party, die Schule, das Geschäft, der Park, das Theater, die Einladung, das Hotel, die Stadt, das Kino, das Restaurant, der Stern

 

NOVÉ UČIVO

UČEBNICE

S. 70/7 – opakování číslovek do 10 – viz uč. s. 11, nemusíš rychle, hlavně se správnou výslovností – pokud si nejsi jist výslovností, použij www.umimenemecky.cz

S. 70/8.a – přečti básničku se správnou výslovností

Pozn. Die Uhr = jedny hodiny, jed. číslo; die Uhren – množné číslo – v češtině to není, hodiny jsou podst. jm. pomnožné jen s množným číslem

die Armbanduhren – náramkové hodinky – der Arm = paže, ruka; armband = náramkový

 

s. 70/8.b - ústně

Wie spät ist es? Kolik je hodin? /doslova Jak pozdě je?/ - tuto otázku se dobře nauč

Použij zároveň Pracovní sešit uvnitř s. 3 – 4 Určování času

Vedle otázky Wie spät ist es? je možné použít také otázku Wie viel Uhr ist es? = doslova Kolik /jak mnoho/  hodin je? Význam obojího je stejný.

1. řádek /s. 3 v PS/: použití nach = po – je pět minut po čtvrté, deset minut po čtvrté – v češtině to říkáme taky tak

Viertel = čtvrtViertel nach vier = čtvrt /hodiny/ po čtvrté – to v češtině neříkáme, ale Němec ano

                   nebo Viertel fünf = čtvrt na pět – to v češtině říkáme, Němec to má bez předložky

 

2. řádek /s. 4 v PS/: dvacet /minut/ po čtvrté nebo deset /minut/ před půl pátou, po = nach, před = vor; halb = půl

                    pět /minut/ před půl pátou, půl páté, pět /minut/ po půl páté

 

3. řádek /s. 4 v PS/ deset /minut/ po půl páté nebo dvacet /minut/ před pátou

                                   Viertel vor fünf /čtvrt /hodiny/ před pátou = drei Viertel fünf /tři čtvrtě na pět/ - význam obojího je stejný, ale Češi užívají druhý způsob

                                    deset /minut/ před pátou, pět minut před pátou

Není to tak složité, ale třeba se nad tím zamyslet, kdy co použít a kdy je to jako v češtině. Samozřejmě, že je možné použít digitální čas, ale my se teď učíme běžný – komunikační.

 

S. 70/ 9 – čti – použij k tomu obrázky hodin z PS s. 3 – 4 – viz výše

 

S. 70/10 – napiš do ŠS – nezapomeň, že předložka v při určení času je um

 

S. 71/11 – přečti, přelož I. a, II. a – překlad napiš do ŠS

 

PRACOVNÍ SEŠIT

S. 61/8, 9, 11

 

Sei fleissig wie eine Biene! Buď pilný jako včelka!

Auf wiedersehen und Auf wiederhören!      Eure Deutschlehrerin Eva Bicková