Informace školní družiny

21.05.2020 10:42

Ranní družina není.

Děti, které po dobu omezené výuky, budou po vyučování zůstávat ve školní družině, předají v pondělí 25. května vychovatelkám časy odchodů a jména osob, které je budou z družiny vyzvedávat.
Vyzvedávání dětí z družiny bude probíhat přes videotelefon u vstupu do školy. Zvoňte na kancelář a vyčkejte na příchod dítěte. Vzhledem k mimořádným podmínkám prosíme o trpělivost - doba, než dítě dorazí z družiny, může být delší než obvykle.